مدیر کل امور مالیاتی استان چهارمحال و بختیاری تاکید کرد:
فرار مالیاتی پدیده ای ضد اجتماعی و تهدیدی برای منافع عمومی
چاپ مطلب

مدیر کل
مدیر کل امور مالیاتی استان چهارمحال و بختیاری فرار مالیاتی را پدیده ای ضد اجتماعی و تهدیدی برای منافع عمومی دانست.
به گزارش روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان چهارمحال و بختیاری، کورش بیگدلی با تاکید بر نقش مالیات در تامین هزینه های عمومی دولت ها گفت: درکشورهای توسعه یافته، مالیات سهم مهمی از درآمدهای دولت را تشکیل می‏ دهد، در حالی که درسایر کشورها، سهم درآمدهای مالیاتی ناچیز است و گاهی اوقات تاچند برابر درآمدهای مالیاتی، فرار مالیاتی وجود دارد .
بیگدلی زمینه های پیدایش فرار مالیاتی را مواردی از قبیل عدم گسترش فرهنگ مالیاتی در جامعه، کامل نبودن اطلاعات وضعف نظام نظارت و پیگیری، عدم استقبال از تسلیم اظهارنامه های مالیاتی، تأخیر در وصول مالیات، نشناختن مودیان و مستند نبودن میزان درآمد آنها ووجود معافیتهای وسیع ومتنوع دانست.
مدیر کل امور مالیاتی استان تصریح کرد: نظام مالیاتی و اداره کل امور مالیاتی استان با ارائه خدمات مناسب مالیاتی وفعالیت های اطلاع رسانی وفرهنگ سازی سعی در تشویق مودیان به رعایت قوانین و تمکین مالیاتی نموده است.
وی بر لزوم همکاری کلیه دستگاه ها با اداره کل امور مالیاتی استان در مبارزه با فرار مالیاتی به عنوان یکی از عوامل مهم در ضربه زدن به اقتصاد سالم و شفاف و تامین درآمدهای دولت تاکید کرد و ادامه داد: نظام مالیاتی و ماموران مالیاتی زمانی می توانند با عدالت رفتار نمایند مه به اطلاعات کافی دسترسی داشته باشند.
Normal0falsefalsefalseEN-USX-NONEAR-SA

تاریخ خبر: 1396/07/24
کلمات کلیدی: نظام مالیاتی فرهنگ سازی مالیاتی فرارمالیاتی 

پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی