حذف مالیات علی الراس گامی در جهت افزایش عدالت مالیاتی
چاپ مطلب

حذف مالیات علی الراس علاوه بر افزایش عدالت مالیاتی، زمینه مساعدی را برای دستیابی به درآمدهای پایدار به ‌منظور تأمین هزینه‌های عمومی و عمرانی فراهم خواهد کرد.
صاحب‌نظران و اهل‌ فن اعم از کارشناسان مالیاتی و فعالان اقتصادی همگی بر سر این موضوع اتفاق‌نظر دارند که تمهیدات و سازوکارهای پیش‌بینی‌شده در بطن قانون مالیات های مستقیم، زمینه مساعدی را برای شفاف‏تر شدن رویه‌های مالیات ستانی فراهم خواهد کرد.
با برداشته شدن مالیات علی الراس، فعالیت های اقتصادی شفاف می شوند و همچنین اعتماد به مردم و ملاک قرار گرفتن اطلاعات مودیان مد نظر قرار می گیرد در چنین شرایطی است که زمان وصول مالیات کمتر و تعامل بین مودیان و حسابرسان بیشتر می شود و رضایت مندی مودیان افزایش یافته و نظام مالیاتی به تحقق عدالت مالیاتی نزدیکتر می گردد.
رسیدگی به پرونده های مالیاتی با شیوه جدید مستلزم استقرار نرم‌افزار یکپارچه مالیاتی است تا با شناسایی اطلاعات درآمد مشمول مالیات مودیان و وصول مالیات از آنان بتواند ضمن رعایت عدالت مالیاتی در اخذ مالیات در استیفای حقوق دولت نیز موثر واقع شود. خوشبختانه طی سالیان اخیر، زیرساخت ها و بسترهای لازم برای اجرای طرح جامع مالیاتی با کمک کارشناسان متبحر داخلی و خارجی در برخی استان ها پیاده سازی شده و در آینده نزدیک با سراسری شدن آن، دیگر مالیات علی‌الراس بطور کلی برچیده خواهد شد.
بر اساس ماده 97 قانون مالیات‏های مستقیم، در صورت اجرای کامل طرح جامع اطلاعات مالیاتی، درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی موضوع این قانون که مکلف به تسلیم اظهار نامه مالیاتی می باشند به استناد اظهار نامه مالیاتی مودی که با رعایت مقررات مربوط تنظیم و ارایه شده و مورد پذیرش قرارگرفته باشد، خواهد بود و سازمان امور مالیاتی کشور می‏تواند اظهارنامه‏های مالیاتی دریافتی را بدون رسیدگی قبول و تعدادی از آن‌ها را بر اساس معیارها و شاخص‌های تعیین‌شده و یا به‌طور نمونه انتخاب و برابر قانون مورد رسیدگی قرار دهد. درصورتی‌که مودی از ارائه اظهارنامه مالیاتی در مهلت قانونی و مطابق با مقررات خودداری کند، سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به تهیه اظهارنامه مالیاتی برآوردی بر اساس فعالیت و اطلاعات اقتصادی کسب‌ شده مودیان از طرح جامع مالیاتی و مطالبه مالیات متعلق به‌ موجب برگ تشخیص مالیات اقدام می‏کند. در صورت اعتراض مودی چنانچه ظرف مدت سی روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات، نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی مطابق مقررات مربوط اقدام کند، اعتراض مودی طبق مقررات این قانون مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
تحقق این هدف چند مزیت عمده دارد. مالیات ستانی بر اساس اطلاعات به‌دست‌آمده از پایگاه‌ها و سامانه‏های اطلاعاتی ازیک ‌طرف به گسترش پایه‌های مالیاتی خواهد انجامید و راه را بر فرار مالیاتی خواهد بست و زمینه مساعدی را برای دست‏یابی به درآمدهای پایدار برای تأمین هزینه‌های عمومی و عمرانی فراهم خواهد کرد و مودیان مالیاتی راسا مالیات خود را محاسبه و پرداخت می‏کنند ، بدون این که مأموران مالیاتی در محاسبه و دریافت مالیات، دخالتی داشته باشند; به‌عبارت‌دیگر مسئولیت تعیین و تشخیص مالیات از سازمان امور مالیاتی به مودیان واگذار می‌شود.
ازاین‌رو در قانون مالیات‌های مستقیم با اصلاح ماده (??) و حذف روش محاسبه علی الراس در صورت اجرای کامل طرح جامع مالیاتی، ایجاد پایگاه اطلاعات مالیاتی مودیان و توسعه خود اظهاری مالیاتی، امیدواری‌هایی را نسبت به شفاف شدن نظام مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی به وجود آورده است.


تاریخ یادداشت: 1396/10/11
کلمات کلیدی: عدالت مالیاتی 

پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی