دفتر آموزش
محورهای کارگروه آموزشی نیازسنجی و برنامه ریزی دوره های آموزشی آموزش ادارات کل امور مالیاتی
چاپ مطلب

برنامه ریزی
کارگروه آموزشی نیازسنجی و برنامه ریزی دوره های آموزشی مسئولین آموزش ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور برگزار شد. سرکار خانم سمیرا شعبانی-رییس گروه محترم طراحی و برنامه ریزی آموزشی ، فرایند های مشترک کاری تعریف شده برای آموزش ستاد سازمان و سایر واحد های سازمانی و ادارات کل امور مالیاتی استان های کشور را تشریح نمود. وی اکید کرد رعایت عدالت آموزشی و ضوابط قانون خدمات کشوری در تدوین تقویم آموزشی سالانه ضروری است. بدین منظور لازم است همکاران آموزشی در ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور تقویم آموزشی را طوری تدوین کنند که سرانه آموزشی برای تک تک کارکنان شاغل (کارمندان 40 و مدیران 60 ساعت) لحاظ شده و در مورد کارکنان غیر مالیاتی دوره های آموزشی تخصصی شغلی (مشترک اداری) در نظر گرفته شده باشد. همچنین اعلام به موقع تقویم آموزشی، مطابقت برنامه آموزشی اعلام شده با فرمت های مورد نظر دفتر آموزش، مطابقت نفر ساعت آموزشی اعلام شده با نفر ساعت تکلیفی از موارد ضروری در تدوین تقویم آموزشی هستند.
شعبانی تاکید کرد ارائه گواهینامه دوره آموزشی بدو خدمت برای بررسی و محاسبه امتیاز آموزشی مرتبط با ارتقاء و انتصاب الزامی است.به منظور بررسی میزان امتیاز کسب شده در آزمون تعیین سطح، میانگین نمره سه سال آخر متوالی در نظر گرفته می شود. و حداکثر امتیاز مربوط به دوره های استاندارد به تعداد دوره های مذکور (متناسب با زمان استعلام) تقسیم می شود و در صورت وجود گواهینامه در شناسنامه فرد امتیاز آن لحاظ خواهد شد.
شعبانی امتیاز فعالیت آموزشی همکاران در ارتقا و انتصاب هکاران را در کل 36 امتیاز عنوان کرد که شش امتیاز آن مربوط به دوره های استاندارد فرد (دوره های الزامای عمومی – تخصصی مالیاتی)، پنج امتیاز متعلق به توانمندی تخصصی و اجرایی طرح جامع مالیاتی و شرکت در دوره های آموزشی مربوط به سامانه سنیم و 25 امتیاز متعلق به میانگین نمره کسب شده در سه سال آخر متوالی می باشد .
وی باتوجه به اینکه نیاز سنجی آموزشی مشاغل تخصصی سازمان در دست اجراست بیان نمود به منظور ثبت دوره های آموزشی غیر مالیاتی (مشاغل مشترک اداری خارج از دوره های ابلاغ شده سازمان امور اداری واستخدامی) در سامانه مدیریت آموزش، لازم است، درخواست رسمی دوره مذکور به همراه دلایل توجیهی به دفتر آموزش ستاد سازمان ارائه شود. ثبت دوره های آموزشی مالیاتی در سامانه مدیریت آموزش، مستلزم ارائه شناسنامه آموزشی تکمیل شده دوره مورد درخواست است. ضمنا، در صورتیکه روش اجرا کارگاه مورد کاوی (مطابق دستورالعمل ابلاغی) باشد، تأییدیه دفتر آموزش الزامی و کافی است; اما اگر روش اجرا، دوره آموزشی باشد، اخذ تأییدیه کارگروه آموزش و تأییدیه کمیته سرمایه انسانی توسط دفتر آموزش ستاد الزامی است. همچنین به منظور ثبت دوره های آموزشی کارکنان انتقالی از سایر دستگاه ها، اخذ تأییدیه آموزشی ممهور به مهر آن دستگاه الزامی است.
شعبانی درخصوص ضوابط اجرای برنامه آموزشی سالانه گفت اخذ مجوز برای اجرای دوره های آموزشی سالانه از سازمان امور استخدامی کشور توسط آموزش ستاد الزامی است. تنظیم فرم (د) فرم مشخصات دوره یا شناسنامه آموزشی برای دوره های جدید و ارائه آنها به همراه تقویم آموزشی ادارات کل و ستاد به سازمان امور استخدامی به منظور اخذ مجوز اجرا ضروری است.
شعبانی تصریح کرد آموزش مودیان یکی از وظایف سازمان می باشد که پس از اعلام نیاز آموزشی احصاء شده مودیان مالیاتی توسط ادارات کل، لازم است همکاران آموزشی در ادارات کل، یک نفر از مدرسان ثبت شده در بانک اساتید شاغل در همان استان یا استان های همجوار را برای تدریس انتخاب کنند; در صورت عدم وجود مدرس متخصص موضوع، می توانند درخواست تأمین مدرس را به دفتر آموزش ستاد سازمان ارائه کنند و آموزش ستاد موظف است با توجه به موضوع مربوطه با اساتید ثبت شده در بانک مدرسان شاغل در ستاد سازمان رایزنی و استاد مربوطه به اداره کل متقاضی مدرس را معرفی نماید. ضروری است بلافاصله پس از اتمام دوره آموزشی مودیان مالیاتی، گزارش برگزاری کلاس مذکور به آموزش ستاد سازمان اعلام گردد.

تاریخ خبر: 1397/10/25
کلمات کلیدی: دفتر آموزش 

پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی