تکلیف مودیان مالیاتی در ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده در قانون مالیاتها
چاپ مطلب

ارزش افزوده
مدیر کل امور مالیاتی استان سمنان اعلام کرد: همه اشخاص حقیقی و حقوقی که براساس آخرین اظهارنامه تسلیمی خود ، فروش یا خدمات آن ها بیش از 5 میلیارد تومان ویا جمع دارایی های آنها بیش از 8 میلیارد تومان باشد مکلف به ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده برای عملکرد سال 97 خواهند بود .
به گزارش روابط عمومی اداره کل ،عباس بی نیاز بیان کرد : زمان ارائه صورتهای مالی یاد شده همراه اظهارنامه عملکرد 97 تا پایان خرداد 98 برای اشخاص حقیقی و تا پایان تیر 98 برای اشخاص حقوقی که سال مالی آنها منتهی به اسفند 97 است و یا سه ماه پس از مهلت انقضای ارائه اظهارنامه های مالیاتی است .
وی در ادامه خاطر نشان کرد : مودیان محترم مالیاتی در صورت عدم انجام تکلیف مقرر درماده فوق ، مشمول جریمه ای معادل 20 درصد مالیات متعلق خواهند بود .
مدیر کل امور مالیاتی استان سمنان با اشاره به ضرورت ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده طبق قانون ادامه داد: صورتهای مالی حسابرسی شده و مطالب مذکوردر گزارشهای حسابرسی وبازرسی قانونی مربوط ، که درچارچوب مقررات این قانون تنظیم شده باشد ، میتوانندبرای تشخیص درآمد مشمول مالیات اشخاص یاد شده توسط ادارات مالیاتی مورد استفاده واستناد قرار گیرد .
بی نیاز همچنین با اشاره به ماده 229 قانون مالیاتها ادامه داد: طبق ماده قانونی 229 ،تمامی ادارات امور مالیاتی سراسر استان می توانند برای رسیدگی به اظهارنامه ها یا تشخیص هرگونه درآمدمودی به کلیه دفاتر واسناد ومدارک مربوط مراجعه ورسیدگی نمایند ومودی مالیات مکلف به ارائه وتسلیم آنها می باشد
ایشان درادامه یادآور شد :حکم این ماده قانونی مانع از آن نخواهد بود که مراجع حل اختلاف مالیاتی برای تشخیص درآمد واقعی مودی به اسناد ومدارک ارائه شده از طرف مودی استناد نمایند .
وی در پایان خاطر نشان کرد : ادارات امور مالیاتی سراسر استان وسایر مراجع مالیاتی باید اطلاعاتی را که ضمن رسیدگی به امور مالیاتی مودی به دست می آورند محرمانه تلقی واز افشای آن جز در امر تشخیص درآمد ومالیات نزد مراجع ذیربط در حد نیاز خودداری نمایند و درصورت افشا طبق قانون مجازات اسلامی با آنها رفتار خواهد شد.

تاریخ خبر: 1398/02/17
کلمات کلیدی: مالیات 

پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی