مالیات برآلاینده های زیست محیطی
چاپ مطلب

اهمیت و نقش مالیات دردستیابی به رشد مستمر و پایداری اقتصاد، اشتغال، کاهش تورم، ثبات سطح عمومی قیمت ها و همچنین به عنوان مهم ترین منابع درآمدی دولت در حال حاضر پس از نفت برای همه آگاهان و مسئولان اقتصادی و سیاسی کشور آشکار و مهم می باشد. در راستای افزایش رضایت مودیان، یکی ازراهبردهای منطقی سازمان امور مالیاتی، گسترش پایه های مالیاتی به جای افزایش سطح مالیات ها می باشد. به عنوان مثال ، مالیات برآلاینده های زیست محیطی یکی از پایه های مالیاتی جدید است که در بسیاری از کشورهای جهان در حال اجرا می باشد. درواقع، استفاده ازمالیات های زیست محیطی روشی نوین برای تخصیص بهینه منابع درراستای افزایش رفاه اجتماعی است.
گسترش پایه های مالیاتی بهترین گزینه برای افزایش درآمدهای مالیاتی به ویژه از طریق مالیات زیست محیطی است. در واقع، استفاده ازمالیات های زیست محیطی روشی نوین برای تخصیص بهینه منابع درراستای افزایش رفاه اجتماعی است. ایده گسترش پایه های مالیاتی از طریق مالیات برآلودگی، نخستین بار توسط پیگو، اقتصاددان انگلیسی، درسال 1920 مطرح گردید. وی اعتقاد داشت که آلوده کننده می بایست براساس مقدارخساراتی که در اثر انتشار آلودگی به محیط زیست وارد می کند، مالیات جبرانی بپردازد. این مالیات که درحقیقت حکم نوعی جریمه را دارد تحت عنوان مالیات زیست محیطی( مالیات سبز) نامیده می شود.
مالیات های سبز نسبت به انواع فرآیندهای آلوده کننده محیط زیست وضع می شود که می توان به مالیات سبز در بخش کشاورزی،حمل ونقل،صنعت ومعدن اشاره کرد. به عنوان مثال می توان براستفاده بی رویه از سموم و کودهای شیمیایی که موجب آلودگی آب ، خاک ، هوا و نابودی گونه های کمیاب گیاهی و جانوری می شود ویابخش حمل و نقل که بیشترین حجم آلودگی را در فضای شهری ایجاد می کند مالیات وضع کرد. با افزایش عمر وسیله نقلیه کیفیت و کارکرد آن دچارنقصان و کاهش راندمان خواهد شد. افزایش مصرف سوخت ،تولید گازهای مضر، تولید صدای ناهنجار و کاهش ایمنی از مهم ترین عوارض وسایل نقلیه فرسوده است که در چنین شرایطی می توان با اعمال این نوع مالیات به کارگیری وسایل نقلیه فرسوده را کاهش داد.
درحقیقت این مالیات برای تولیدکنندگان و مصرف کنندگان انگیزه ایجاد می نماید تا به سوی فعالیت های اقتصادی با آلودگی کمتر حرکت نمایند و از آنجایی که این مالیات به صورت هزینه بر واحدهای اقتصادی تحمیل می شود واحدهای اقتصادی به منظور حفظ کارایی تولید، سعی در کاهش هزینه ها و در نتیجه کاهش آلودگی محیط زیست خواهند داشت.
مالیات سبز می تواند به عنوان یک مشوق برای واحدهای اقتصادی عمل نماید .به این ترتیب که این واحدها برای کاهش بار مالیاتی ، روش های جدید تولید، حمل و نقل واستفاده از انرژی و مصرف آن را به کار خواهند گرفت . این موضوع هم از نظر توسعه پایدار و هم از نظر رقابت پذیری بین المللی اثرات مفیدی را ایجاد خواهد کرد. مالیات زیست محیطی می تواند گامی در جهت هماهنگ سازی سیاست های مالیاتی با فرآیند توسعه پایدار به شمارآید


تاریخ یادداشت: 1398/02/22
کلمات کلیدی:
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی