تمکین مالیاتی
چاپ مطلب

یکی از ویژگی های نظام مالیاتی مطلوب، تأمین رضایت افرادی است که اقدام به پرداخت مالیات می نمایند. در این میان یکی از مهمترین مسائل مرتبط با مقوله رضایت افراد در پرداخت مالیات ها، تمکین مالیاتی مودیان است.
منظور از تمکین مالیاتی، این است که مودیان،قوانین مالیاتی کشور را به چه میزان رعایت می کنند که این رعایت شامل اعلام درآمد واقعی، تسلیم اظهارنامه، نگهداری و ارائه اسناد و مدارک مورد نیازبه مراجع مالیاتی وپرداخت بدهی مالیاتی در زمان مقرر می باشد. عدم تمکین مالیاتی، به دلایل گوناگونی نظیر عدم آگاهی مودیان از قوانین و مقررات مالیاتی و تکالیف مربوط، اعمال نامناسب جرایم مالیاتی، ابهام مودیان ازمصرف صحیح درآمدهای مالیاتی و عدم اعلام چگونگی مصارف درآمدهای مالیاتی برای مودیان و...است. ارتقای تمکین، از جمله راهبردهایی است که باعث تعامل بیشتر مودیان با سازمان امور مالیاتی کشور، تسریع وصول مالیاتها، کاهش هزینه های وصول و به تبع آن افزایش درآمدهای مالیاتی خواهد شد که برای این مهم لازم است، سازمان امور مالیاتی،عوامل موثر بر تمکین را شناسایی و بکار گیرد. ثبت نام در سیستم مالیاتی، تنظیم و تسلیم بهموقع اظهارنامه،نگهداری و ارائه اسناد و مدارک مورد نیاز به مراجع مالیاتی، پرداخت به موقع بدهی مالیاتی در زمان مقرر وهمچنین کاهش زمان تأخیر در پرداخت مالیات ازعمده تعهدات مودیان است. در صورت عدم رعایت هر یک از وظایف و تعهدات فوق الذکر از سوی مودی،رفتار وی عدم تمکین تلقی میشود.
پیچیدگی قوانین و مقررات مالیاتی، عدم اطلاع رسانی کامل و شفاف و مستمر، عدم آگاهی مودیان مالیاتی از قانون و فرایند مالیاتها و اعمال نامناسب جرایم مالیاتی برای مردم از اساسی ترین مشکلات تمکین و همچنین وصول مالیات در کشور ما میباشد.
از نظر پژوهشگران، ناکارآمد بودن مکانیزم تشویق و تنبیه مالیاتی، شفاف و منصفانه نبودن نظام جریمه، ضعف در برنامه های آموزشی مودیان مالیاتی،از اهم موانع تمکین مالیاتی دانسته شده است. ممکن است مودیان مالیاتی،آگاهی کاملی از نحوه مصارف مالیاتهای پرداختی خود نداشته باشند و بر همین اساس نیز تمکین ننمایند، از این رو آگاهی از مصارف مالیات ها میتواند اعتماد عمومی ومیزان تمکین آنان را زیاد نماید. مودیان که قائل به وجود رابطه مستقیم بین پرداخت مالیات و دریافت کالا و خدمات عمومی باشند،« اخلاق مالیاتی و تمکین » از خود نشان میدهند. مسئله انتفاع و عدم انتفاع از هزینه های عمومی، یکی دیگر از عوامل تأثیر گذار بر روحیه مالیاتی و تمکین مالیاتی است. مودیان نسبت به نحوه استفاده دولت از درآمدهای مالیاتی حساسیت دارند. تمکین مالیاتی فرد متأثر از میزان منفعتی است که در مقایسه با بهای پرداختی وی، به شکل کالا و خدمات عمومی نصیبش می گردد.دانش و آگاهی، آموزش ، اعمال جرائم مالیاتی، ارتقای سطح فرهنگ مالیاتی، شفاف بودن مصرف درآمدهای مالیاتی توسط دولت و نحوه مصرف مالیات از عوامل موثردر ارتقای تمکین مودیان می باشد.


تاریخ یادداشت: 1398/02/23
کلمات کلیدی:
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی