تمکین مالیاتی و نقش آن در استقلال اقتصادی
چاپ مطلب

استقلال اقتصادی به معنی خودبسندگی در رفع نیازهای اساسی و جلوگیری از سلطه کشورهای دیگر بر اقتصاد بومی است. از مهم‌ترین شاخص‌های استقلال اقتصادی، عدم تأثیرپذیری گسترده از نوسانات و بحران اقتصادی در سطح جهان و ثبات ارزش پول و نداشتن اقتصاد تک محصولی است.
همانطور که در سالهای گذشته دیده شده است تک محصولی بودن اقتصاد ایران و اتکای بودجه به نفت، با تحریم های کشورهای استکباری باعث به وجود آمدن مشکلاتی در استقلال اقتصادی کشور شده است به همین منظور کارشناسان اقتصادی معتقد هستند برای برون رفت از این وضعیت، مالیات می تواند نقش فعالی را بازی کند. به طوری که با جایگزین شدن درآمدهای مالیاتی به جای درآمدهای نفتی استقلال اقتصادی کشور را به همراه داشته باشد. به همین منظور توجه به بحث پرداخت مالیات برای همه شهروندان و به خصوص تمکین مالیاتی فعالان اقتصادی کشور ضرورت انکار ناپذیری است.
مفهوم تمکین، مبتنی بر تکالیف و تعهدات مودیان مالیاتی است که در همه مراحل از ثبت نام در سیستم مالیاتی تا تنظیم و تسلیم به موقع اظهارنامه، نگهداری و ارائه اسناد و مدارک مورد نیاز مراجع مالیاتی و پرداخت به موقع مالیات می شود. اگر مودی به هریک از وظایف و تعهدات خود عمل نکند رفتار وی به نوعی عدم تمکین مالیاتی تلقی می شود. هر اندازه نرخ تمکین در یک سیستم مالیاتی بالاتر باشد، امکان بهبود در وضعیت شاخص های مالیاتی بیشتر خواهد شد، زیرا با افزایش نرخ تمکین نسبت درآمدهای مالیاتی به درآمدهای نفتی در بودجه افزایش یافته و با کاهش وابستکی بودجه به نفت، به سمت استقلال اقتصادی پیش خواهیم رفت.
شکی نیست که امروزه استقلال اقتصادی از مشارکت اجتماعی می گذرد و تنها هنگامی می توان به کاهش وابستگی اقتصادی دست یافت که شهروندان یک جامعه هزینه ورود به زندگی اجتماعی را بپردازند، تمکین مالیاتی داشته باشند و به شکل داوطلبانه به پرداخت مالیات رغبت نشان دهند و به این باور برسند که مالیات پرداختی آنان درجهت منافع ملی و افزایش استقلال اقتصادی کشور خواهد بود.
در سالهای گذشته سازمان امور مالیاتی با اقدامات اساسی مانند اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و پیاده سازی طرح جامع اطلاعات مالیاتی استراتژی خود را مبتنی بر رویکرد تمکین محور قرار داده است. به همین منظور با تقریر قوانین و توافق با اصناف سعی در توسعه بهبود روش های جمع آوری مالیات و تمکین بیشتر مودیان کرده است.


تاریخ یادداشت: 1398/03/01
کلمات کلیدی:
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی