طرح جامع مالیاتی و عدالت اجتماعی
چاپ مطلب

طرح جامع مالیاتی را در شرایط فعلی کشور که شرایطی حساس و خاص می باشد، باید طرحی طلایی و از جمله نسخ های نجات بخش اقتصاد ایران برشمرد. بر همین اساس کاهش هزینه وصول مالیات، افزایش رضایت مشتری، کاهش فرار مالیاتی، افزایش درآمدهای مالیاتی از جمله دستاوردهای پس از اجرای این طرح است.
در وضعیتی که کشور در برابر یک جنگ اقتصادی تمام عیار قرار دارد و نیز به دلیل چالش هایی که در بدنه نظام اقتصادی کشور وجود دارد، الزام یک نظام برنامه ریزی شده مدون در زمینه تسهیل در امر مالیات ستانی و شناسایی مودیان جدید و یا فراریان مالیاتی بیش از پیش احساس می گردد و اجرای موفق طرح جامع مالیاتی خود آغاز یک تحول و پویایی شگرفی در نظام پولی و اقتصادی کشور خواهد بود.
از سوی دیگر با اجرای کامل طرح جامع مالیاتی مودیان مالیاتی از خدمات الکترونیک و مکانیزه برخوردار خواهند بود. به همین منظور و در راستای استقرار سیستم نرم افزار یکپارچه مالیاتی; دریافت اظهارنامه، ارسال صورت معاملات فصلی، دسترسی مودیان به پرونده مالیاتی خود، برخورداری از امضای دیجیتال و … در فرایند الکترونیکی کردن نظام مالیاتی انجام می‌شود.
با این توضیحات به خوبی می‌توان به نقش و کارکرد طرح جامع مالیاتی پی برد و برای اجرای موفق و پیشبرد آن باید تمامی پتانسیل های بالقوه و بالفعل نظام اقتصادی و حتی سیاسی کشور را به کار گماشت تا طرح جامع مالیاتی به سرانجامی مقبول و راهگشا دست یابد.
به همین دلیل و در راستای رفع موانع و مشکلات طرح جامع مالیاتی، توجه به چالش ها و دست اندازهای آن می توان نخستین اقدام جدی در جهت تسریع اجرای موفق آن باشد. چراکه نظام مالیاتی کشور در حال حاضر با مسایلی روبرو است که با اجرایی شدن طرح جامع مالیاتی می توان بخش اعظم و چه بسا تمامی این مسایل را از میان برداشت.
اگرچه بحث اجرایی شدن طرح جامع مالیاتی در سازمان امور مالیاتی کشور از سال هایی دور تدوین، برنامه ریزی و اجرایی شده است، اما با عنایت به حساسیت هایی که افکار عمومی در سال های اخیر نسبت به امر عدالت اجتماعی خصوصا در زمینه فعالیت های اقتصادی و مبارزه با فساد اداری و اقتصادی در اذهانشان پدیدار گشته است، مقتضی است تا نظام مالیاتی و دیگر بخش های اقتصادی و حتی اجرایی کشور با نگاهی عمیق تر از گذشته در رفع موانع اجرای آن گام بردارند.
بدون شک اجرای طرح های زیرساختی و بنیادی همچون طرح جامع مالیاتی فارغ از تاثیرات شگرف اقتصادی و ایجاد انضباط مالی در کشور می تواند زمینه ساز ارتقای اعتماد عمومی نسبت به دولتمردان و حتی بخش های قضایی کشور در مقابله با مفاسد اقتصادی و مالی باشد.


تاریخ یادداشت: 1398/03/05
کلمات کلیدی:
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی