مروری بر طرح جامع مالیاتی
چاپ مطلب

مهمترین نیاز امروز کشور، افزایش کارآیی و توان نظام مالیاتی به عنوان مطلوبترین شکل تامین مالی هزینه های کشور است. اصلاح نظام مالیاتی فرایندی است که از طریق آن سیاست ها و روش های مدیریت مالیاتی با هدف افزایش درآمدهای دولت، ثبات اقتصادی و تخصیص منابع و بهبود کارایی دستگاه مالیاتی تغییر می یابد. یکی از جنبه های اصلاح نظام مالیاتی، مدرنیزاسیون فرایندهای مالیاتی است. در یک دهه اخیر، در بسیاری از کشورها حرکت به سمت بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در این بخش، ارایه خدمات برخط به مودیان، تسهیل پرداخت اینترنتی مالیات و غیره شتاب بیشتری گرفته و حتی برخی از آنها به استفاده از فناوری های مبتنی بر تلفن همراه در مالیات ستانی روی آورده اند.
در ایران نیزتحول نظام مالیاتی کشور به ‌عنوان یکی از محورهای هفت‌گانه طرح تحولات اقتصادی با هدف ارتقای جایگاه مالیات‌ها در تامین مالی و کاهش اتکای بودجه دولت به عواید حاصل از صادرات نفت از طریق افزایش مشارکت عمومی و بدون تحمیل بار مالیاتی مضاعف بر پایه‌های موجود، فراهم آوردن بستر مناسب برای دسترسی و تجمیع اطلاعات مبادلات اقتصادی کشور، احصای درآمدها به‌خصوص درآمدهای پنهان و در نتیجه ایجاد شفافیت اقتصادی و به ‌تبع آن جلوگیری از فرار مالیاتی تدوین شده است.
سیستم یکپارچه اطلاعات مالیاتی به عنوان قلب و هسته مرکزی نظام مالیاتی محسوب می شود و موفقیت هر نظام مالیاتی تا حد زیادی در گرو میزان توسعه سیستم اطلاعات مالیاتی آن می باشد. تنوع در روابط و فعالیت های اقتصادی،افزایش مبادلات اقتصادی و استفاده از تکنولوژی های جدید در انجام این مبادلات، نظام های مالیاتی را در شناسایی دقیق منابع و صاحبان درآمد یا ثروت و نوع و میزان این منابع با مشکل مواجه ساخته است و دیگر نمی توان با تکیه بر روشهای سنتی اطلاعات مربوط به فعالیت ها و مبادلات اقتصادی را در دنیای امروز رهگیری کرد و همچنین نظام مالیاتی در فضای عدم وجود نگاه یکپارچه به مودیان مالیاتی، ضعف اطلاعات مالیاتی و عدم اشراف بر اطلاعات مودیان قادر به انجام صحیح وظایف قانونی محوله و نیز ارائه خدمات مناسب به مودیان مالیاتی نخواهد بود که این امر به نوبه خود مسائلی چون نارضایتی مودیان، عدم تمکین مودیان ، فرار مالیاتی و کاهش درآمدهای مالیاتی را در پی خواهد داشت.
اهداف کلی طرح جامع مالیاتی را با توجه به مشکلات موجود نظام مالیاتی میتوان در چارچوب موارد زیر بیان نمود که در واقع این اهداف به یکدیگر متصل هستند و تحقق یک هدف می تواند در دستیابی به اهداف دیگر موثر باشد: افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق جلوگیری ازفرارمالیاتی و کاهش حجم اقتصاد زیرزمینی، کاهش هزینه های اجتماعی، عملیاتی و اجرایی وصول مالیات از طریق مکانیزه کردن عملیات و بهینه سازی فرایندها، افزایش رضایت صاحبان منافع از طریق بهبود ارائه خدمات به مودیان و تسهیل تعامل آنها با نظام مالیاتی،تکریم مودیان و برقراری عدالت مالیاتی،ارتقا سطح اشراف اطلاعاتی سیستم مالیاتی از طریق استفاده از تمام اطلاعات مراجع تولیدکننده اطلاعات، تبادل کارامداطلاعات و مدیریت امن اطلاعات،افزایش سطح تمکین مالیاتی ازطریق بهبود روش های تشخیص مالیات وکاهش زمینه های فساد از طریق به حداقل رساندن ارتباط بین مودیان و مأموران مالیاتی از اهداف کلی اجرای طرح جامع مالیاتی می باشند که موجب رضایتمندی بیشتر مودیان خواهند شد.


تاریخ یادداشت: 1398/03/19
کلمات کلیدی:
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی