توسعه اقتصاد کشور با اجرای طرح جامع مالیاتی
چاپ مطلب

پرداخت مالیات از مهمترین عوامل رشد و توسعه جامعه محسوب می شود و موجب رونق اقتصادی، تحقق عدالت اجتماعی، افزایش خدمات و عمران و آبادانی کشور می شود. در حال حاضر بخش عمده ای از اعتبارات و درآمدهای مالیاتی، صرف عمران، آبادانی و امور زیربنایی کشورمی شود. از این رو ارتقای روزافزون نظام مالیاتی و همگام ساختن آن با دانش روز، نقش انکارناپذیری در توسعه اقتصادی کشور دارد. بر این اساس، برنامه ریزی برای وصول کامل مالیات و جایگزین کردن درآمدهای مالیاتی به‌جای درآمدهای نفتی که در بیشتر موارد ناپایدار می باشد، از اساسی ترین محورهای برنامه ریزی برای توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور است. بر همین اساس و با توجه به نقش مهم درآمدهای مالیاتی در توسعه و پیشبرد اهداف دولت، نظام مالیاتی همواره کوشیده است موانع و مشکلات پیش رو را با اتخاذ تدابیر مناسب برطرف سازد. در این راستا کوشش شده است فرایندهای مالیاتی، کارآمد شده و بازده مناسبی داشته باشد. کارشناسان اقتصادی معتقدند وجود نگاه یکپارچه و یکسان به مودیان مالیاتی، ایجاد زمینه و امکانات مناسب برای همکاری اصناف درخصوص انجام تکالیف قانونی و صنفی آنها از مهم‌ترین مواردی است که نظام مالیاتی به آن توجه دارد.
توسعه اقتصادی، فرآیندی پویاست که رشد اقتصادی لازمه آن است. اگر چه رشد اقتصادی شرط لازم برای توسعه اقتصادی است اما شرط اساسی آن است که تغییرات و تحولات پویا و لازم بین کلیه عناصر و عوامل تشکیل دهنده یک نظام اقتصادی که موجبات رشد اقتصادی را فراهم آورده است، رخ دهد.رشد اقتصادی به منزله افزایش کمی در میزان تولیدات کالاها و خدمات در طی زمان است و معیار اندازه گیری آن تغییرات در تولید ناخالص ملی می باشد. بدون تردید مالیات و نظام مالیاتی دارای نقش موثری در روند رشد اقتصادی وتوسعه کشور است. مالیات به عنوان یکی از ابزارهای هدایت غیرمستقیم دولت از طریق تأثیر بر فعالیت های بنگاه های اقتصادی می تواند در سیاست گذاری های توسعه صنعتی نقش کلیدی ایفا کند. دولت با تدوین نظام مالیاتی مناسب می تواند بر چگونگی دستیابی به هدف های توسعه ای تأثیر گذارد. مالیات به منظور حفظ و نگهداری از بسترهای موجود برای فعالیت های اقتصادی و همچنین ایجاد امکانات و منابع که دولت در اختیار آنها می گذارد گرفته می شود از مهمترین آنها می توان به هزینه هایی که صرف توسعه زیر ساختهای اقتصادی، ایجاد فضاهای کسب و کار، تامین هزینه های جاری دولت که بعنوان تسهیل کننده برای فعالیت های اقتصادی و اجتماعی به شمار می رود و هزینه هایی که صرف امنیت می شود که بطور مستقیم و غیر مستقیم با فعالیتهای اقتصادی در ارتباط هست اشاره کرد. توسعه بیشتر نظام مالیات برارزش‌افزوده، بازنگری قوانین و مقررات مالیاتی با درنظر گرفتن تغییر نیازها ، اجرای طرح جامع مالیاتی و ... از محورهای اصلی تحول نظام مالیاتی بوده است. تحولی که اصلاح موفق ساختار اقتصاد ، توسعه فعالیت‌های تولیدی و توسعه کیفی بخش خدمات، گسترش پایه‌های مالیاتی و حذف معافیت‌های غیرضروری، رفع محدودیت‌های بودجه‌ای سازمان، تأمین نیروی انسانی، اتخاذ تمام تدابیر قانونی را به دنبال داشته باشد. که این موارد خود نقش بسیار مهمی در ارتقای درآمدهای مالیاتی و درنتیجه توسعه و آبادانی کشور ایفا می کند. تحول نظام مالیاتی کشور به ‌عنوان یکی از محورهای هفت‌گانه طرح تحولات اقتصادی با هدف ارتقای جایگاه مالیات‌ها در تامین مالی دولت و کاهش اتکای بودجه دولت به عواید حاصل از صادرات نفت از طریق افزایش مشارکت عمومی و بدون تحمیل بار مالیاتی مضاعف بر پایه‌های موجود، فراهم آوردن بستر مناسب برای دسترسی و تجمیع اطلاعات مبادلات اقتصادی کشور، احصای درآمدها به‌خصوص درآمدهای پنهان و در نتیجه ایجاد شفافیت اقتصادی و به ‌تبع آن جلوگیری از فرار مالیاتی تدوین شده است. اصلاح نظام مالیاتی شامل سه محور اصلی اصلاح قوانین و مقررات مالیاتی، اجرای طرح جامع مالیاتی و استقرار کامل نظام مالیات بر ارزش افـزوده است; مهم‌ترین پروژه‌های طرح جامع مالیاتی پیاده‌سازی و اجرای سامانه یکپارچه سیستم مالیاتی(ITS)، توسعه سیستم اطلاعات مالیاتی و حسابرسی مبتنی بر ریسک است. در این طرح فرآیندهای مالیاتی، مستقل از منابع مالیاتی طراحی شده به ‌گونه‌ای که برای هر منبع و پایه مالیاتی قابل اجراست و با تغییر منابع مالیاتی خللی در فرآیندهای مالیاتی ایجاد نمی‎شود; این بدان معناست که در فرآیندها، محور نگاه دیگر کسب‎وکارها نبوده و مودی مبنا و محور است;تاکنون گامهای مهمی در جهت الکترونیکی نمودن فرآیندها در نظام مالیاتی ایران برداشته شده است که مهمترین آنها اجرای پروژه استاندارد سازی فرآیندها، پروژه مطالعه و امکان سنجی کانون های پردازش مرکزی، پروژه تدوین استراتژی فناوری اطلاعات، پروژه ایجاد شبکه محلی، پروژه طرح ریزی روابط با صاحبان منافع و پروژه شماره شناسایی مودیان مالیاتی است. طرح جامع مالیاتی در برنامه ریزی اقتصاد مقاومتی بسیار مهم بوده است اجرای این طرح سبب گسترش عدالت و رضایتمندی بیشتر مردم خواهد شد. اگر این طرح اجرایی شود میزان نارضایتی ها از پرداخت مالیات بسیار کاهش می یابد و مردم با رغبت و علاقه مالیات می پردازند. افزایش تصاعدی مالیات ها براساس درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی یکی از مزیت های این طرح است. با اجرای کامل طرح جامع مالیاتی می?توان از فساد مالی و فرار مالیاتی در کشور جلوگیری کرد. طرح جامع مالیاتی مودی محور است، در این طرح حسابرسی مالیاتی هم متحول خواهد شد. این طرح به لحاظ فنی مبتنی بر استفاده حداکثری از فناوری اطلاعات و ارتباطات است و هدف غایی آن افزایش و تحقق بحث عدالت مالیاتی است. این طرح از یک طرف ارائه خدمات الکترونیکی و غیر حضوری به مودیان را دنبال می کند و از طرف دیگر بستری را فراهم می کند که اظهارنامه های مودیان بدون رسیدگی مورد پذیرش قرار گیرند از این منظر بخش عمده ای از مودیان کمتر مورد مراجعه سازمان امور مالیاتی قرار خواهند گرفت. این کار بر مبنای ارزیابی ریسک مودیان انجام می شود، مودیان کم ریسک از گردونه حسابرسی مالیاتی خارج و مودیان مالیاتی پر ریسک برای حسابرسی مالیاتی انتخاب می شوند. حسابرسی مالیاتی با اجرای طرح جامع مالیاتی متحول می شود به طوری که رسیدگی به اظهارنامه های مودیان منتخب مبتنی بر اطلاعات دریافتی در رابطه با مودیان خواهد بود البته فرآیندهای اجرایی نیز دچارتغییرات زیادی می شود. در حال حاضر پایگاه اطلاعات مودیان مالیاتی کشور کامل نیست بخشی از اطلاعات از سوی دستگاه ها و اشخاص ثالث در اختیار سازمان مالیاتی قرار گرفته و هم اکنون این اطلاعات مبنای رسیدگی مودیان مالیاتی است. این اطلاعات تکمیلی مطابق حکم قانونی به سازمان اجازه می دهد حسابرسی مالیاتی را بر مبنای مدل ریسک عملیاتی کند. مطابق قانون روش تشخیص علی الراس مالیات طی یک فرآیند تدریجی سه ساله حذف و با روش ارزیابی ریسک مودیان و حسابرسی مبتنی بر اطلاعات جایگزین می شود. بدون تردید طرح جامع مالیاتی مهمترین طرح اقتصادی دو دهه اخیر کشور است که اجرای آن می تواند منشاء تحولات اساسی در اقتصاد ملی ما باشد. این طرح یک طرح پویاست و مجریان آن توجه داشته اندکه طراحی و اجرای آن باید به گونه ای باشد که درجه تمکین مودیان مالیاتی را با رضایتمندی بالا ببرد و همچنین زمینه تحقق عدالت در مالیات ستانی و ارتقاء رضایت عمومی را در پی داشته باشد. یقین داشته باشید که تحقق این هدف و استقرار کامل طرح جامع مالیاتی سبب تحقق عدالت مالیاتی، حراست از بیت المال، شفافیت اقتصادی و رعایت هرچه بیشتر حقوق مردم خواهد شد .


تاریخ یادداشت: 1398/03/29
کلمات کلیدی:
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی