حقوق و تکالیف مالیاتی صاحبان مشاغل گروه سوم
چاپ مطلب

مالیات بر درآمد مشاغل یکی از انواع مالیات‌های مستقیم است که بر اساس آن، درآمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال کسب می‌کند، پس از کسر معافیت‌ها، هزینه‌ها و استهلاکات، مشمول این نوع مالیات است. این نوع مالیات را افرادی پرداخت می‌نمایند که اصطلاحا به آن‌ها کسبه، اصناف، پیشه‌وران و صنعت گران گفته می‌شود، همچنین سایر افرادی که به صورت شخص حقیقی بابت درآمد حاصل از اشتغال که به‌طور انفرادی یا با مشارکت مدنی فعالیت می‌کنند نیز مشمول این نوع مالیات می‌شوند. صاحبان مشاغل بر اساس شاخص‌ها و معیارهایی از قبیل نوع و یا حجم فعالیت به شرح ذیل گروه‌بندی می‌شوند:
گروه اول: مجموع مبلغ فروش کالا و خدمات سال قبل یا سی برابر درآمد مشمول مالیات قطعی شده (قبل از کسر معافیت) طبق آخرین برگ مالیات قطعی (مجموع اصلی و متمم) عملکرد سال 1391 و به بعد که تا تاریخ پایان دی‌ماه سال قبل از شروع سال مالیاتی ابلاغ شده باشد، هرکدام بیشتر از مبلغ سی میلیارد ریال باشد. (گفتنی است براساس بند هـ تبصره 8 بودجه سال 1398 عبارت «ده برابر» در متن تبصره ماده(100) قانون مالیاتهای مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی آن برای عملکرد سالهای 1397 و 1398 به عبارت «سی برابر» اصلاح شده است.)
گروه دوم: مجموع مبلغ فروش کالا و خدمات سال قبل یا سی برابر درآمد مشمول مالیات قطعی شده (قبل از کسر معافیت) طبق آخرین برگ مالیات قطعی (مجموع اصلی و متمم) عملکرد سال 1391 و به بعد که تا تاریخ پایان دی‌ماه سال قبل از شروع سال مالیاتی ابلاغ شده باشد. هرکدام بیشتر از مبلغ ده میلیارد و تا سی میلیارد ریال باشد.
گروه سوم: مودیانی که در گروه‌های اول و دوم قرار نمی‌گیرند، جزء گروه سوم محسوب می‌شوند.
اشخاص حقیقی و صاحبان مشاغل مکلف به انجام تکالیفی از جمله ثبت‌نام در نظام مالیاتی، صدور صورتحساب و درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله در صورتحساب‌ها و قراردادها، استفاده از صندوق مکانیزه فروش، ارائه صورت معاملات فصلی، نگهداری دفاتر، اسناد و مدارک فعالیت‌های شغلی خود با رعایت اصول و ضوابط تنظیم دفاتر تجاری، تنظیم و ارائه اظهارنامه بر اساس دفاتر و اسناد مذکور در مهلت مقرر قانونی و در نهایت پرداخت مالیات تکلیفی هستند.
به طور کلی، تکالیف مودیان گروه سوم در خصوص نگهداری دفاتر و یا اسناد و مدارک به این صورت است که صاحبان مشاغلی که در گروه سوم قرار می‌گیرند، مکلف‌اند برای هرسال مالیاتی اسناد و مدارک مربوط به معاملات خود از قبیل اسناد درآمدی فروش کالا یا ارائه خدمات و سایر درآمدها و اسناد خرید کالا و خدمات و نیز اسناد هزینه انجام شده را نگهداری و خلاصه درآمد و هزینه سالانه خود را در چارچوب فرم «خلاصه درآمد و هزینه سالانه گروه سوم» تهیه شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور تنظیم نمایند. لیکن طبق دستورالعمل اخیر سازمان امور مالیاتی کشور، برخی صاحبان مشاغل واجد شرایط در گروه سوم می‌توانند از نگهداری اسناد و مدارک مذکور و ارائه اظهارنامه معاف شوند که در ادامه، شرایط لازم برای بهره‌مندی مودیان از این دستورالعمل را بررسی می‌کنیم.
یکی از تسهیلات ارائه شده به برخی صاحبان مشاغل در گروه سوم، ابلاغ دستورالعمل مالیات مقطوع در راستای تکریم و تسهیل وصول مالیات و ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در تعیین مالیات عملکرد سال 1397 است. مطابق این دستورالعمل، مالیات صاحبان مشاغل بابت عملکرد سال 1397، بر مبنای مالیات قطعی عملکرد سال 1396، به صورت مقطوع تعیین می‌شود، بدین صورت که مودیان با میزان مالیات قطعی تا 25 میلیون ریال، بدون افزایش نسبت به عملکرد سال 1396 تعیین شده است.
همچنین مودیان با میزان مالیات قطعی بیش از 25 میلیون ریال تا 50 میلیون ریال با 5 درصد افزایش، مودیان با میزان مالیات قطعی بیش از 50 میلیون ریال تا 100 میلیون ریال با 9 درصد افزایش و مودیان با میزان مالیات قطعی بالاتر از 100 میلیون ریال با 15 درصد افزایش نسبت به عملکرد سال 1396 تعیین شده است.
لازم به توضیح است موارد فوق مربوط به کلیه صاحبان مشاغل گروه سوم موضوع ماده (2) آیین نامه اجرایی ماده 95 قانون مالیات های مستقیم است که مجموع فروش کالا و خدمات آنها در سال 1397 حداکثر سی برابر معافیت موضوع ماده 84 قانون مالیات های مستقیم (مبلغ 8.280.000.000 ریال) باشد.
مودیانی که تمایل به استفاده از این شرایط را دارند، می‌بایست از طریق سیستم الکترونیکی( طبق فرم مربوطه) از طریق پایگاه اینترنتی www.tax.gov.ir مراتب را به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نمایند. مودیان در صورت تکمیل و ارسال فرم مربوطه، از نگهداری اسناد و مدارک و تسلیم اظهارنامه مالیاتی معاف خواهند بود.
صاحبان مشاغل مذکور در صورتی که سال 1397 اولین سال فعالیت آنها است (در سال 1396 فاقد فعالیت باشند) و همچنین صاحبان مشاغل مشارکتی که در طی سال 1397 شرکای آنها تغییر نموده باشد، (تغییر هر یک از شرکا) مشمول مفاد این دستورالعمل نبوده و مکلف به انجام تکالیف قانونی از جمله تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر هستند.
همچنین در خصوص مودیانی که امکان پرداخت مالیات مقطوع موضوع دستورالعمل فوق را به صورت یکجا در خردادماه 1398 ندارند، مالیات مقطوع فوق حداکثر تا چهار ماه به صورت مساوی تقسیط می‌شود که در این صورت، عدم پرداخت به‌موقع مالیات و یا در صورت تقسیط، عدم پرداخت اقساط در سررسید های مقرر، مشمول پرداخت جریمه خواهد بود.
لازم به ذکر است، مالیات عملکرد سال 1397 مودیان موضوع این دستورالعمل در صورتی که اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1397 خود را در موعد مقرر قانونی تسلیم نمایند یا پس از تسلیم اظهارنامه مالیاتی نسبت به تسلیم فرم موضوع بند (1) این دستورالعمل اقدام نموده باشند ( به عنوان آخرین اقدام مودی قبل از پایان خرداد 1398) و یا در مهلت مقرر فرم مربوط را به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم نکنند و یا متقاضی اعمال مقررات قانونی از جمله مفاد مواد 137، 165 و 172 قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص درآمد عملکرد سال 1397 خود هستند، از شمول این دستورالعمل خارج بوده و با رعایت مقررات مربوطه تعیین خواهد شد.


تاریخ یادداشت: 1398/03/29
کلمات کلیدی:
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی