دادستان انتظامی مالیاتی تاکید کرد: وجود ضمانت های اجرایی کافی برای برخورد با جرائم مالیاتی
چاپ مطلب

دادستان انتظامی مالیاتی تاکید کرد:
وجود ضمانت های اجرایی کافی برای برخورد با جرائم مالیاتی
با عنایت به سیاست های کلی نظام مبنی بر کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و ضرورت افزایش درآمدهای غیر نفتی از جمله مالیات، مقابله با فرار مالیاتی مورد توجه و مداقه بیش از پیش نهادهای تقنینی و اجرایی کشور قرار گرفته و متعاقب آن قانونگذار با اصلاح قانون مالیات‏های مستقیم در سال 1394 و تاکید بر لزوم وجود ضمانت های اجرایی، اقدام به وضع مواد 274 الی 279 در قانون مالیات های مستقیم نموده است. برای تشریح بیشتر این موضوع با عباس بهزاد، دادستان انتظامی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به گفتگو نشستیم که در ادامه می خوانید:
*بطور کلی اهداف و تقسیم بندی ضمانت های اجرایی مقرر در قانون مالیات های مستقیم به چه صورت می باشد؟
جرائم مالیاتی هیچگاه به منظور کسب درآمد برای دستگاه مالیاتی وضع نشده است بلکه هدف از آن، الزام مودیان به رعایت مقررات و تکالیف قانونی و مجازات مودیانی که قصد فرار از مالیات را داشته اند و همچنین تعیین خساراتی که در نتیجه عدم رعایت تکالیف و مقررات قانونی به دولت وارد شده است، می باشد. بر اساس این اهداف در سازمان امور مالیاتی ضمانت اجراهای مالیات ستانی را می توان به سه دسته تقسیم نمود:
الف) ضمانت های اجرایی اداری یا مالیاتی که صرفا جنبه مالی داشته و دستگاه مالیاتی می تواند این اقتدار را راسا اعمال نماید;
ب) ضمانت های اجرایی کیفری که مودی متخلف را به مجازات های کیفری از جمله جزای نقدی و حبس محکوم می نماید;
ج) الزام به جبران خسارت یا ضمانت اجرایی مدنی که دستگاه مالیاتی عموما از طریق محاکم عمومی به اعمال آن‌ها می پردازد.
ضمانت اجراهای اداری مانند تشخیص علی الراس، جرائم مالیاتی و محروم نمودن مودی بدحساب از معافیت ها و بخشودگی ها می باشد و ضمانت اجراهای کیفری و مدنی را دستگاه مالیاتی با استمداد از محاکم حقوقی و کیفری اعمال می نماید که مواردی از قبیل تعقیب قانونی، حبس و جبران خسارات وارده را شامل می گردد.
*نقش مأموران مالیاتی در قانون مالیات‏های مستقیم مصوب 1394 در مواجهه با جرائم مالیاتی چگونه ارزیابی می شود؟
قانونگذار در قوانین و مقررات متعدد، کارمندان دولت را مکلف به اعلام جرم در هنگام مواجهه با وقوع جرم نموده است که مأمورین مالیاتی نیز مشمول این مقررات می باشند. همچنین مقنن در قانون مالیات های مستقیم که قانونی خاص و مرتبط با امر مالیات می باشد تکلیفی را برای مأموران مالیاتی وضع نموده است که در این خصوص می توان به ماده 276 قانون یادشده اشاره کرد که مطابق آن چنانچه هریک از مأموران مالیاتی در ارتکاب جرم مالیاتی معاونت نمایند و یا وقوع جرم مالیاتی را گزارش ننمایند، به حداقل مجازات مباشر جرم محکوم می گردند.
*ضمانت های اجرایی مقرر در قانون مالیات های مستقیم در برخورد با مجرمین مالیاتی به چه نحو می باشد؟
در قانون مالیات های مستقیم، قانونگذار برای مودیانی که از انجام تکالیف خود امتناع می نمایند، محرومیت هایی ازقبیل عدم امکان برخورداری از معافیت و مشوق های مالیاتی، جریمه ناشی از تأخیر در پرداخت مالیات و ... را در نظر گرفته است. همچنین در اصلاحیه مصوب سال 1394 قانون مذکور که از ابتدای سال 1395 اجرایی گردیده است این اشخاص را در زمره مجرمین مالیاتی قرار داده و مصادیق عمل ارتکابی را در ماده 274 قانون مالیات ها احصاء نموده است. حسب این ماده، مرتکبین به مجازات درجه شش تعزیری مندرج در قانون مجازات اسلامی(شامل حبس، جزای نقدی، شلاق، محرومیت از حقوق اجتماعی، ممنوعیت از برخی فعالیت های شغلی یا اجتماعی، ممنوعیت از صدور برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی، انتشار حکم محکومیت در رسانه ها) محکوم می گردند. افزون بر این، مرتکبین جرائم مالیاتی مسئول پرداخت اصل مالیات و جرائم متعلق قانونی و ضرر و زیان وارده به دولت هستند. لازم به ذکر است قانونگذار در هیچ یک از قوانین و مقررات مالیاتی مصوب هیچ اشاره ای به افشای اسامی متخلفان و بدهکاران مالیاتی به عنوان ضمانت اجرا اشاره ای نداشته است، شاید تصور بر این بوده که افشای هرگونه اطلاعات توسط سازمان امور مالیاتی تحت هر شرایطی جرم محسوب شده و مستلزم مجازات است (ماده 232 قانون مالیات های مستقیم). لیکن با توجه به اینکه جرم مالیاتی از مصادیق جرم اقتصادی شناخته می شود; با استناد به تبصره ماده 36 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 حکم حکومتی قطعی در بزه مالیاتی (بند "د" این ماده)، در صورتی که میزان مال موضوع جرم ارتکابی، یک میلیارد ریال و یا بالاتر باشد، باید در رسانه ملی (صدا و سیما) یا یکی از روزنامه های کثیر الانتشار منتشر شود.
*چنانچه جرائم مالیاتی را اشخاص حقوقی مرتکب شوند، آیا قانونگذار برای این اشخاص نیز مجازاتی درنظر گرفته است؟
در قانون مالیات های مستقیم، برای اشخاص حقوقی مرتکب جرائم مالیاتی، به مدت شش ماه تا دو سال مجازات های محرومیت از اصدار برخی اسناد تجاری درنظرگرفته شده است که این مجازات مانع از مسئولیت کیفری شخص حقیقی مرتکب جرم نمی باشد.
*چه نهادهایی در زمینه کاهش جرائم مالیاتی و برخورد با مجرمان می تواند با سازمان امور مالیاتی همکاری نمایند؟
نظر به اینکه از یکسو بخش عمده ای از بودجه عمومی کشور از طریق وصول مالیات تأمین می شود و از سوی دیگر سهولت در تعیین وصول مالیات از طریق دسترسی سازمان امور مالیاتی به اطلاعات هویتی و مالی مودیان امکانپذیر می گردد، همکاری دستگاه ها و اشخاص حقیقی و حقوقی دارای اطلاعات می تواند نقش مثبتی را در این مهم ایفا نماید. به همین منظور قانونگذار این ظرفیت را با اصلاح ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم فراهم و اجرای آن را برای مشمولین الزامی دانسته و برای مستنکفین آن نیز ضمانت اجرای کیفری لحاظ نموده است.
*آیا ضمانت های اجرایی پیش بینی شده می تواند در کاهش جرائم مالیاتی و افزایش وصول مالیاتی موثر و کارآمد باشد؟
بدون تردید ضمانت اجراها می تواند نقش موثری در کاهش جرائم مالیاتی و به تبع آن افزایش درآمدهای مالیاتی داشته باشد. لیکن با توجه به اینکه تعداد کثیری از مودیان مالیاتی را افراد غیر مطلع از قوانین و مقررات بویژه قوانین مالیاتی تشکیل می دهند، اطلاع رسانی گسترده به مودیان مالیاتی که هم اکنون نیز در سطح ادارات کل امور مالیاتی کشور از سال 1395 در حال انجام می باشد، می تواند ما را در این امر مهم یاری نماید.تاریخ گفتگو: 1398/04/31
کلمات کلیدی:
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی