رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور خطاب به آقای نوری:
شما فرد مدبری هستی
چاپ مطلب

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور به منظور بازدید از روند مبارزه با فرار مالیاتی در تهران روز سه شنبه هشتم مرداد ماه به ساختمان پاسداران رفت و در جمع کارگروه های 181 و معوقات و حقوقی حاضر شد و با تأکید بر اهمیت ویژه مبارزه با فرار مالیاتی، گفتند: ما باید قواعد بازی را به گونه ای تغییر دهیم تا دروغگویان و کج اندیشان در این فضا برنده بازی نباشند و تخلف و فرار مالیاتی به سود افراد فعال در عرصه اقتصادی نباشد و ما در امور مالیاتی با همکاری سه قوه عرصه را برای متخلفان تنگ تر و تنگ تر خواهیم کرد.
دکتر پارسا در بخش دیگـری از صحبتـهایشان به حمایت از تولید در کشور با کمک سـازمان امور مالیـاتی اشاره کردند و افزودند: در این شرایط نا مناسب اقتصادی ما باید به دنبال پایه های جدید مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی باشیم که این امر می تواند بخش قابل توجهی از درآمدهای پیش بینی شده مالیاتی را در بودجه کشور تـأمین نماید. رئیس کل با مناسب دانستن شرایط برای تولید در کشور جهت عرضه داخـلی و صـادرات، سازمـان امور مالیـاتی را حامی تولیدکننده دانست.
در ادامه جلسه آقای نوری به ارائه گزارشی از روند جلوگیری از فرار مالیاتی در مجموعه امور مالیاتی شهر و استان تهران پرداختند.
دکتر پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با مثبت ارزیابی کردن اقدامات صورت گرفته در مجموعه امور مالیاتی شهر و استان تهران، خطاب به آقای نوری; رئیس امور مالیاتی شهر و استان تهران، نوری را فردی مدبر خواند و خواستار انتقال تجربیات به سایر استانها شد.


تاریخ خبر: 1398/05/16
کلمات کلیدی: حمایت از تولید مبارزه با فرار مالیاتی رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور  امور مالیاتی شهر و استان تهران رئیس امور مالیاتی شهر و استان تهران همکاری سه قوه درآمدهای پیش بینی شده مالیاتی 

پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی