تکالیف مالیاتی پزشکان ووکلا طبق قانون بودجه اعلام شد
چاپ مطلب

سمنان
مدیر کل امور مالیاتی استان سمنان ازتکالیف کلیه حرف ومشاغل پزشکی ،پیراپزشکی ،داروسازی ودامپزشکی خبرداد وگفت : طبق بند (ز)قانون بودجه سالجاری ، کلیه مشاغل که مجوز فعالیت آنها توسط وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی ،سازمان نظام پزشکی ایران ویا سازمان نظام دامپزشکی وسازمان دامپزشکی ایران صادر می شود ،می بایست در چهار چوب آئین نامه تبصره 2 ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم از پایانه های فروشگاهی استفاده نمایند .
به گزارش روابط عمومی اداره کل ، عباس بی نیاز بیان کرد : همچنین کلیه اشخاص شاغل در کسب وکارهای حقوقی اعم از وکالت ومشاوره حقوقی وخانواده طبق قانون مکلف به استفاده از پایانه فروشگاهی خواهند بود .
وی در ادامه افزود : کلیه مراکز درمانی اعم ازدولتی ،خصوصی ،وابسته به نهادهای عمومی ،نیروهای مسلح ،خیریه ها وشرکتهای دولتی مکلفند 10 درصد از حق الزحمه یا حق العمل پزشکی پزشکان را که به موجب دریافت وجه صورتحساب های ارسالی به بیمه ها ویا نقدا از طرف بیمار پرداخت می شود به عنوان علی الحساب مالیات کسر کرده وبه نام پزشک مربوط تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورتحساب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند .
ایشان در ادامه یادآور شد : مالیات علی الحساب این بند شامل کلیه پرداخت هایی که به عنوان درآمد حقوق وکارانه مطابق جز 2 بند الف تبصره( 12) این قانون پرداخت ومالیات آن کسر می شود ،نخواهد بود .
مدیر کل امور مالیاتی استان سمنان با اشاره به بند (ط) از قانون بودجه ادامه داد: سازمان امور مالیاتی مکلف است در سال 99 با استفاده از پایگاههای اطلاعاتی موضوع ماده( 169 )مکرر قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به تعیین تکلیف مطالبات تا پایان سال 98 مالیات دولت از اشخاص حقیقی وحقوقی اقدام کند .
بی نیاز در ادامه تصریح کرد : بانکها وموسسات مالی واعتباری درصورت عدم رعایت تکالیف فوق وسایر تکالیف مقرر درماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم وآئین نامه اجرائی آن علاوه برجریمه های مذبور در قانون ،مشمول جریمه ای معادل 2 درصد حجم سپرده های اشخاص نزد بانک وموسسه مالی واعتباری در هر سال می شوند .
ایشان به تکالیف شرکت های بیمه طبق قانون بودجه اشاره وافزود : شرکت های بیمه مکلفند اطلاعات هویتی ،مالی واقتصادی اشخاص حقیقی وحقوقی درخواست شده را به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور مقرر می کند در اختیار سازمان قرار دهند .
ایشان در پایان خاطر نشان کرد : شرکتهای بیمه در صورت عدم رعایت بند(ط )قانون بودجه سالجاری ، علاوه بر جریمه مذبور در قانون مالیات های مستقیم مشمول جریمه ای معادل 5درصد حق بیمه دریافتی در پایان سال 98 خواهند بود.

تاریخ خبر: 1399/01/25
کلمات کلیدی: مالیات 

پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی