مدیرکل امور مالیاتی استان کردستان
پیش نیاز تسلیم اظهارنامه مالیاتی، ثبت نام الکترونیکی است.
چاپ مطلب

امدیرکل امور مالیاتی استان کردستان با اشاره به تمدید دو ماهه مهلت اظهارنامه های مالیاتی خبر داد: مبنای تعیین درآمد مشمول مالیات مودیان برای عملکرد 1398، اظهارنامه مالیاتی مودی خواهد بود و پیش نیاز تسلیم اظهارنامه مالیاتی، ثبت نام الکترونیکی است.
به گزارش روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان کردستان حسن سجودی بیان کرد: مطابق مصوبه ستاد ملی مدیریت کرونا، مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی برای صاحبان مشاغل واشخاص حقیقی تا پایان مرداد ماه و برای اشخاص حقوقی و صاحبان املاک استیجاری نیز تا پایان شهریور ماه تمدید شده است .
سجودی با اشاره به مفاد ماده 97 قانون مالیات‌ های مستقیم اصلاحی 31 تیرماه 1394 اظهار داشت: پذیرش اظهارنامه مودیان مشروط بر تنظیم شفاف اطلاعات و رعایت قوانین و مقررات مربوط بوده و اظهارنامه ارایه شده توسط مودیان با بانک های اطلاعاتی مالیاتی که دراجرای مقررات مواد 169 و 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم ایجاد شده، مطابقت داده خواهد شد .
مدیرکل امور مالیاتی استان تصریح نمود: بر این اساس، برای عملکرد سال 1398 ، اظهارنامه هایی که به صورت شفاف و با رعایت مقررات مربوط، تنظیم و در موعد مقرر به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم شوند و اطلاعات آن با بانک های اطلاعاتی سازمان همخوانی داشته باشد، بدون رسیدگی مورد پذیرش قرار گرفته و برگ قطعی آنها صادر خواهد شد. همچنین به استناد ماده 97 قانون مذکور، تعدادی از اظهارنامه های مالیاتی دریافتی براساس معیارها و شاخص های تعیین شده و یا به طور نمونه، انتخاب و برابر مقررات مورد رسیدگی قرار می گیرد.
وی اضافه کرد: در صورتی که اشخاص یاد شده در مهلت قانونی و مطابق مقررات از ارائه اظهارنامه مالیاتی خودداری کنند، این سازمان نسبت به تهیه اظهارنامه برآوردی براساس میزان فعالیت و اطلاعات اقتصادی به دست آمده از بانک های اطلاعاتی اقدام می‌نماید .
سجودی همچنین خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه انجام تمام فرایندهای مالیاتی و ارائه اظهارنامه منوط به ثبت نام الکترونیکی در نظام مالیاتی می باشد، توصیه می شود مودیان در فرصت حاضر با مراجعه به سامانه عملیات الکترونیکی به آدرس www.tax.gov.ir نسبت به تکمیل و رفع نقص ثبت نام الکترونیکی خود اقدام نمایند.
وی یادآور شد: از آنجایی که شناسایی و ثبت نام صاحبان مشاغل در نظام مالیاتی وابسته به مکان فعالیت و هویت صاحب یاصاحبان فعالیت شغلی است، بنابراین اشخاصی که در سال 1398 اقدام به تغییر محل فعالیت خود نموده اند مکلف به ثبت نام جدید برای محل فعالیت جدید هستند.
مدیرکل امور مالیاتی استان کردستان در پایان با بیان اینکه اجرای دقیق ماده 97قانون مالیات های مستقیم موجب افزایش کیفیت حسابرسی مالیاتی و همچنین کاهش فرایند زمان قطعیت پرونده های مالیاتی می شود، از مودیان مالیاتی خواست اظهارنامه مالیاتی خود بابت عملکرد سال 1398را براساس رویکرد جدید و مبتنی بر واقعیت های مترتب بر فعالیت اقتصادی متکی بر اسناد و مدارک مثبته و با رعایت مقررات قانونی تنظیم کنند .


تاریخ خبر: 1399/03/24
کلمات کلیدی: اظهارنامه مالیاتی  ثبت نام الکترونیکی امور مالیاتی استان کردستان 

پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی