مدیرکل امور مالیاتی استان زنجان خبر داد: ادامه بخشودگی جرائم مالیاتی قابل بخشش در سال 99
چاپ مطلب

مدیر کل امور مالیاتی استان زنجان در گفتگو با خبرنگار روابط عمومی اداره کل از ادامه روند بخشودگی جرائم مالیاتی قابل بخشش در سال 99 خبر داد و افزود: با توجه به اثرات مثبت ساز و کار بخشودگی جرائم مالیاتی مودیان در سال 1398 بر تولید، وصول معوقات مالیاتی و ارتقای سلامت اداری و به منظور تداوم این سیاست در سال "جهش تولید" سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای بند (3) مصوبات چهل و هشتمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ 13/02/99 تصمیم گرفت تمام یا قسمتی از جرائم مالیاتی مقرر در قوانین مالیات های مستقیم و ارزش افزوده را مورد بخشودگی قرار دهد. در همین راستا و همچنین اجرای مفاد ماده 191 قانون مالیاتهای مستقیم، اقدام به صدور دستورالعمل شماره 509/99/200 مورخ 20/03/99 نمود.
میر حیدر رضوی با اشاره به اینکه اعمال بخشودگی جرائم برای هر یک از سنوات یا دوره ها در هر منبع با پرداخت بدهی قطعی آن سال یا دوره امکان پذیر می باشد، افزود: مودیان محترم موظفند درخواست بخشودگی جرائم را به ادارات امور مالیاتی ذیربط تسلیم نمایند. ادارت امور مالیاتی نیز تا میزان مندرج در ماده 1 دستورالعمل فوق ضرورتی به تهیه و تنظیم فرم بخشودگی جرائم ندارند و صرفا با دستور رئیس امور مالیاتی ذی ربط می توانند نسبت به اعمال بخشودگی جرائم اقدام نمایند.
مدیر کل امور مالیاتی استان زنجان در خصوص شرط برخوردای از بخشودگی جرائم موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اظهار داشت: شرط لازم برای برخورداری از این بخشودگی برای عملکرد سال های 91 لغایت 94، پرداخت بدهی مالیات عملکرد آن سال می باشد و برای سالهای 95 به بعد شرط برخورداری از بخشودگی جرائم موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، ارسال فهرست صورت معاملات هر یک از سالهای مذکور می باشد. در صورتی که تمام یا بخشی از فهرست معاملات سنوات اخیرالذکر بنا به دلائل خارج از اختیار مودی، ارائه نگردیده باشد که با تشخیص مدیرکل تعیین می گردد، بخشودگی جرائم یاد شده به شرط پرداخت مانده بدهی عملکرد سال مربوطه به ایشان تفویض خواهد شد.
رضوی در مورد شرایط و نرخ بخشودگی جرائم قابل بخشش موضوع قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال 99 بیان داشت: بخشودگی جرائم در هر منبع برای هر سال یا دوره، حسب مورد در سال 99 در صورت پرداخت مانده بدهی(اصل بدهی، جرائم غیر قابل بخشش و آن جرائمی که مورد بخشودگی واقع نشده است) طبق ماده یک دستورالعمل سازمان حداکثر تا مبلغ 50،000،000،000 ریال به این شرح می باشد: در صورت پرداخت مانده بدهی طبق برگه قطعی ابلاغ شده تا پایان دیماه سال 1398 حداکثر تا تاریخ 31 خرداد ماه 99 برای واحدهای تولیدی نود درصد(90%) و برای سایر مودیان هشتاد درصد(80%) می باشد. پرداخت مانده بدهی طبق برگه قطعی ابلاغ شده از اول بهمن ماه 98 تا 31 خرداد ماه 99 حداکثر تا پایان تیرماه سالجاری به میزان صد در صد(%100) و پرداخت مانده بدهی طبق برگ قطعی ابلاغ شده از تاریخ اول تیرماه 99، حداکثر ظرف یک ماه پس از ابلاغ برگ قطعی، به میزان صددرصد(100%) می باشد. در صورت پرداخت مانده بدهی قطعی شده پس از مهلت های تعیین شده به شرح فوق به ازای هر ماه دو درصد از بخشودگی های فوق تا پایان سال کسر خواهد شد.
این مقام مسئول عنوان داشت: در صورتی که مودیان مالیاتی مشمول خسارت تاخیر موضوع ماده (242) قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره 6 ماده (17) قانون مالیات بر ارزش افزوده باشند، ابتدا مبالغ مذکور از جرائم مالیاتی کسر و سپس نسبت به بخشودگی جرائم اقدام خواهد شد.
مدیرکل امور مالیاتی استان خاطر نشان شد: مهلت های فوق برای هشت گروه شغلی آسیب دیده از کرونا که در تبصره 2 ماده یک دستورالعمل سازمان مشخص شده اند، به ترتیب تا تاریخ 31/04/99، 31/05/99 و دو ماه پس از ابلاغ برگ قطعی تعیین شده است. از جمله این مشاغل میتوان مراکز مربوط به گردشگری، مراکز تولید و توزیع غذای آماده، حمل و نقل عمومی مسافر برون شهری، دفاتر خدمات مسافرتی،گردشگری و زیارتی و ... اشاره نمود.
در ادامه رضوی با بیان اینکه ملاک تعیین قطعیت بدهی برای مودیان در خصوص بدهی ابرازی، تاریخ سر رسید پرداخت مقرر در قوانین موضوعه می باشد، خاطر نشان شد: مودیانی که بابت اصل مالیات و جرائم غیر قابل بخشش، فاقد بدهی می باشند و یا به واسطه معافیت های قانونی، مشمول جرائم عدم انجام تکالیف قانونی شده اند، حسب مورد از بخشودگی صد در صد(100%) جرائم برخوردار خواهند شد.
در پایان این مقام مسئول تاکید کرد: مفاد دستور العمل فوق الذکر مانع از اعمال بخشودگی جریمه عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی و جریمه تاخیر موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده نسبت به مهلت های اعلامی به موجب بخشنامه های صادره نخواهد بود.

جدول ضرایب بخشودگی جرائم سال99


تاریخ خبر: 1399/03/26
کلمات کلیدی: بخشودگی جرائم مالیاتی  مدیرکل امو رمالیاتی استان زنجان 

پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی