قابل توجه صاحبان مشاغل:
شروط بهره مندی از تبصره ماده 100 قانون مالیات های مستقیم
چاپ مطلب

رئیس امور مالیاتی شهر و استان تهران،خبر داد: تمامی صاحبان مشاغل گروه های دوم و سوم موضوع ماده 2 آیین نامه اجرایی ماده 95 قانون مالیات های مستقیم که مجموع فروش کالا و ارائه خدمات آنها در سال 1398 حداکثر سی برابر معافیت موضوع ماده 84ق.م.م یعنی مبلغ 9/900/000/000 ریال بوده مشمول تبصره ماده 100 ق.م.م جهت تعیین مالیات مقطوع عملکرد سال 1398 میباشند.
دکتر نوری در تشریح دستورالعمل شماره 510/99/200 مورخ 11/05/1399 که از سوی رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور صادر شد، بیان کرد: تمامی صاحبان مشاغل گروه های دوم و سوم موضوع ماده (2) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (95) قانون مالیات های مستقیم که مجموع فروش کالا و ارائه خدمات آنها در سال 1398 حداکثر سی برابر معافیت موضوع ماده (84) قانون مالیات های مستقیم (مبلغ 9.900.000.000 ریال) بوده مشمول این دستورالعمل می باشند و در صورت تکمیل و ارسال فرم موضوع این دستورالعمل حداکثر تا پایان مرداد ماه سال1399 )فرم مذکور در سامانه سازمان امور مالیاتی کشور قرار داده خواهد شد) از نگهداری اسناد و مدارک موضوع قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه مصوب 31/04/1394 و تسلیم اظهارنامه مالیاتی معاف می شوند.
رئیس امور مالیاتی شهر و استان تهران، ادامه داد: صاحبان مشاغلی که بر مبنای موضوع فعالیت و با استقرار محل فعالیت با دارا بودن مجوز فعالیت از مراجع ذیصلاح در عملکرد سال 1397مشمول برخورداری از معافیت مالیاتی با نرخ صفر مالیاتی بوده اند، مشروط به حفظ ضوابط معافبت با نرح صفر مالیاتی در طی سال 1398 ، می توانند از مزایای این دستورالعمل استفاده نموده و عدم ارائه اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر موجب لغو معافیت آنها نخواهد شد. بدیهی است مفاد بندهای (5) و (6) این دستورالعمل برای این گونه مودیان نیز جاری بوده و در صورت خروج مودی از شمول مفاد تبصره ماده 100 قانون مالیات های مستقیم، علاوه بر موارد مذکور در بندهای 5 و6 این دستورالعمل، از هر گونه معافیت مالیاتی با نرخ صفر مالیاتی محروم خواهند شد.
ایشان با اشاره به نکات اصلی و کلیدی این دستور العمل، اظهار داشت: این دستورالعمل صرفا برای گروههای دوم و سوم موضوع آیین نامه ماده 95 که میزان مجموع فروش کالا و خدمات آنها حداکثر تا سی برابر معافیت موضوع ماده 84 و به مبلغ 9900000000 ریال میباشد موضوعیت دارد و لذا مشاغلی که اولین سال فعالیت آنها عملکرد 98 باشد مشمول دستورالعمل نبوده و بایستی اظهارنامه تسلیم نمایند. وی افزود: خریداران سکه در سال 98 از بانک مرکزی مشمول مفاد این دستورالعمل نمی باشند.
محمد رضا نوری در باب نحوه تعیین مالیات مقطوع و پرداخت آن، برای صاحبان مشاغلی که مجموع فروش کالا یا ارائه خدمات آنها درسال 98 کمتر از 990 میلیون تومان باشد از تکلیف تسلیم اظهارنامه معاف و می توانند مالیات مقطوع را براساس این دستورالعمل بپردازند :
1. مالیات تا 2.5 میلیون تومان بدون افزایش عملکرد نسبت به سال 97;
2. مالیات از 2.5 میلیون تومان تا 5 میلیون تومان ، 4 درصد افزایش نسبت به سال 97 ;
3. مالیات بیش از 5 میلیون تومان تا 10 میلیون تومان ، 8 درصد افزایش نسبت به عملکرد سال 97 ;
4. مالیات بیش از 10 میلیون تومان 12 درصد افزایش نسبت به عملکرد سال 97.
رئیس امور مالیاتی شهر و استان تهران، در خصوص پرداخت مالیات مقطوع این دستورالعمل گفت: صاحبان مشاغل مشمول این تبصره که توان پرداخت مالیات را به صورت یکجا تا پایان مردادماه سال 1399 نداشته باشند، مالیات مقطوع را حداکثر تا پنج ماه به صورت مساوی تقسیط و پرداخت نمایند.
شایان ذکر است بنا به رعایت پروتکل های ستاد ملی مبارزه با کرونا و تکریم مودیان و همچنین کسب اطلاعات دقیق و بیشتر از جزئیات این دستورالعمل، مودیان محترم مالیاتی می توانند با مرکز ارتباط مردمی 1526 تماس حاصل نمایند.


تاریخ خبر: 1399/05/13
کلمات کلیدی: صاحبان مشاغل تبصره ماده 100 

پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی