کلیه جایگاه داران سوخت (فرآورده های نفت وگاز )مشمول اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال 99
چاپ مطلب

سمنان
مدیر کل امور مالیاتی استان سمنان از فراخوان مشمولان مرحله هشتم اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده خبر داد وگفت : کلیه جایگاه داران سوخت (فرآورده های نفت وگاز )با هر حجم از فروش ویا درآمد کالا وارائه خدمات ،مشمول اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده از ابتدای سال 99 می باشند
به گزارش روابط عمومی اداره کل ،جواد انوری تصریح کرد : طبق دستورالعمل صادره از سوی سازمان امور مالیاتی کشوروبا عنایت به قانون بودجه سال 99 کل کشور واختیارات حاصل از مقررات ماده (18)قانون مالیات بر ارزش افزوده ،کلیه جایگاه داران سوخت که به موجب فراخوانهای قبلی تاکنون برای اجرای قانون فراخوان نشده اند،مشمول اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده از ابتدای سال 99 می باشند.
ایشان در ادامه تصریح کرد : از فعالان اقتصادی فراخوانده شده دعوت می گردد از تاریخ درج اطلاعیه در جراید ،درصورت ثبت نام در سامانه عملیات الکترونکی مالیاتی (ثبت نام الکترونیک )به نشانی www.tax.gov.ir نسبت به تکمیل ودرصورت عدم ثبت نام نسبت به ثبت نام در سامانه فوق الذکر اقدام نمایند.
وی در ادامه یادآور شد : مودیان مالیاتی که بعد از تاریخ اجرای فراخوان نیز،ایجاد ،تأسیس وبه ثبت می رسند ویا شروع به انجام فعالیت می کنند ،درصورت فعالیت با هرحجم از فروش ویا درآمد (کالا وخدمات )مشمول اجرای قانون از تاریخ شروع فعالیت می باشند.
مدیر کل امور مالیاتی استان سمنان از ضرورت انجام تکالیف قانونی این دسته از مودیان خبر داد وگفت : از ابتدای سالجاری اشخاص مشمول این فراخوان مکلف به اجرای تکالیف مقرر در قانون از جمله ،ارائه اظهارنامه وواریز مالیات وعوارض ارزش افزوده به حسابهای تعیین شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور
ووصول مالیات وعوارض ارزش افزوده نسبت به کارمزد فروش فرآورده وفروش سایر کالاها وخدمات از خریداران کالا وخدمات می باشند.
انوری تأکید کرد: کارمزد ومالیات وعوارض ارزش افزوده جایگاه داران درقیمت های تکلیفی فرآورده های نفت وگاز لحاظ شده است وجایگاه داران اجازه وصول مالیات وعوارض ارزش افزوده مازاد برقیمت تعیین شده از خریداران سوخت ندارند.تاریخ خبر: 1399/05/30
کلمات کلیدی: ارزش افزوده 

پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی