مدیر کل امور مالیاتی استان چهار محال و بختیاری:
فرهنگ سازی بستر خلق اعتماد به نظام مالیاتی
چاپ مطلب

61

مدیر کل امور مالیاتی استان، فرهنگ سازی را بستری برای خلق اعتماد به نظام مالیاتی و ترغیب شهروندان به پرداخت مالیات دانست.
به گزارش روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان چهارمحال و بختیاری،کورش بیگدلی اظهار داشت: اطلاع رسانی به موقع و صحیح از نحوه مصارف حاصل از درآمدهای مالیاتی و همچنین تبیین و تشریح دستاوردها و آثار پرداخت مالیات در رشد اقتصادی و توسعه موجب همکاری و مشارکت بیشتر در پرداخت مالیات می گردد .
بیگدلی در خصوص اهمیت موضوع فرهنگ مالیاتی ، تصریح کرد: یکی از شروط اساسی ایجاد نظام مالیاتی مطلوب، مقبولیت و اعتماد مردم به پرداخت داوطلبانه مالیات است، که این امر راهی جز تقویت فرهنگ مالیاتی ندارد .
مدیرکل امور مالیاتی گفت: با ایجاد بسترهای فرهنگی مناسب می توان انتظار ترغیب و تشویق مردم به پرداخت مالیات و بستری سازی عمومی نسبت به رسالت سازمان مالیاتی را داشت.
وی افزود: مودیان مالیاتی باید بتوانند اثر واقعی پرداخت مالیات را در زندگی اجتماعی خود مشاهده کنند تا پرداخت مالیات تبدیل به یک فرهنگ عمومی شود.
مدیر کل امور مالیاتی استان اظهار داشت:رسانه ها و روابط عمومی در استان چهارمحال و بختیاری نقشی بی بدیل در گفتمان سازی فرهنگ پرداخت مالیات ایفا می کنند
خدیجه اکبری

تاریخ خبر: 1399/07/08
کلمات کلیدی: فرهنگ سازی مالیاتی 

پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی