شرح وظایف دبیرخانه هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
چاپ مطلب

• تهیه متن آگهی انتخاب مشاوران رسمی مالیاتی و سایر آگهی های لازم و انجام تشریفات اداری تا مرحله تائید آگهی مزبور توسط هیئت و چاپ در روزنامه های کثیر الانتشار و سامانه های الکترونیکی.
• دریافت مدارک لازم از متقاضیان احراز عنوان مشاور رسمی مالیاتی و تشکیل پرونده برای آنان و اقدام جهت رفع نواقص احتمالی.
• پیشنهاد طراحی و استقرار سیستم جامع اطلاعات رایانه ای به معاونت فناوریهای مالیاتی در مورد مشاوران رسمی مالیاتی و کلیه متقاضیان احراز عنوان مشاور رسمی مالیاتی و بهنگام نمودن این اطلاعات به منظور استفاده هیئت تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی .
• پاسخگویی به سوالات متقاضیان و مراجعین در خصوص مراحل و چگونگی تشخیص صلاحیت و انتخاب مشاوران رسمی مالیاتی .
• تدارک مقدمات لازم برای برگزاری آزمون .
• نگهداری اطلاعات متقاضیان درخواست عضویت با رعایت حفظ محرمانه بودن آن.
• مکاتبه با مراجع ذیصلاح و پیگیری لازم درخصوص تائید صلاحیت های عمومی متقاضیان احراز عنوان مشاور رسمی مالیاتی .
• تهیه و ارائه گزارشات ، آمار و اطلاعات مورد نیاز هیئت تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی .
• انجام کلیه امور مکاتباتی و عمومی مربوط به وظایف هیئت تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی .
• انجام اقدامات لازم برای برگزاری جلسات هیئت از قبیل: دستور جلسات و ارسال دعوتنامه و همچنین تنظیم و نگهداری صورتجلسه به ترتیب تاریخ تشکیل جلسات .
• انجام سایر وظایف محوله از طرف هیئت تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی .
• مشارکت با مرکز آموزش، پژوهش و برنامه¬ریزی مالیاتی در زمینه تهیه متون و برنامه های آموزشی به منظور توسعه و ارتقاء توانمندی ها و شایستگی های شغلی کارکنان براساس نیاز سنجی آموزشی¬.
• هدایت و راهنمایی کارکنان تحت سرپرستی در راستای انجام بهینه وظایف محوله و نظارت بر چگونگی عملکرد آنان( ارزشیابی ،ارتقاء، تخصیص پاداش و ... )
• انجام سایر موارد ارجاعی از سوی مقام مافوق.
• دریافت مدارک لازم از متقاضیان احراز عنوان مشاور رسمی مالیاتی و تشکیل پرونده برای آنان و اقدام جهت رفع نواقص احتمالی.
• پیشنهاد طراحی و استقرار سیستم جامع اطلاعات رایانه ای به معاونت فناوریهای مالیاتی در مورد مشاوران رسمی مالیاتی و کلیه متقاضیان احراز عنوان مشاور رسمی مالیاتی و بهنگام نمودن این اطلاعات به منظور استفاده هیئت تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی .
• پاسخگویی به سوالات متقاضیان و مراجعین در خصوص مراحل و چگونگی تشخیص صلاحیت و انتخاب مشاوران رسمی مالیاتی .
• تدارک مقدمات لازم برای برگزاری آزمون .
• نگهداری اطلاعات متقاضیان درخواست عضویت با رعایت حفظ محرمانه بودن آن.
• مکاتبه با مراجع ذیصلاح و پیگیری لازم درخصوص تائید صلاحیت های عمومی متقاضیان احراز عنوان مشاور رسمی مالیاتی .
• تهیه و ارائه گزارشات ، آمار و اطلاعات مورد نیاز هیئت تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی .
• انجام کلیه امور مکاتباتی و عمومی مربوط به وظایف هیئت تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی .
• انجام اقدامات لازم برای برگزاری جلسات هیئت از قبیل: دستور جلسات و ارسال دعوتنامه و همچنین تنظیم و نگهداری صورتجلسه به ترتیب تاریخ تشکیل جلسات
• انجام سایر وظایف محوله از طرف هیئت تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی .
• مشارکت با مرکز آموزش، پژوهش و برنامه¬ریزی مالیاتی در زمینه تهیه متون و برنامه های آموزشی به منظور توسعه و ارتقاء توانمندی ها و شایستگی های شغلی کارکنان براساس نیاز سنجی آموزشی¬.
• هدایت و راهنمایی کارکنان تحت سرپرستی در راستای انجام بهینه وظایف محوله و نظارت بر چگونگی عملکرد آنان( ارزشیابی ،ارتقاء، تخصیص پاداش و ... )
• انجام سایر موارد ارجاعی از سوی مقام مافوق.

پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی