شرح وظایف معاونت حقوقی و فنی مالیاتی
چاپ مطلب

• سیاستگذاری، تدوین راهبردها، خط مشی ها و استاندارد سازی فرآیندهای مالیاتی .
• هدایت و نظارت بر طراحی و معماری فرآیندهای مالیاتی به منظور هوشمندسازی و مدرن سازی نظام مالیاتی.
• سیاستگذاری و نظارت بر تدوین روشها و عملیات اجرایی دریافت اظهارنامه مالیاتی .
• سیاستگذاری چگونگی تولید و تخصیص کد اقتصادی ، کد ملی و ... به مودیان مالیاتی .
• باز مهندسی فرآیندها از طریق دریافت گزارشات ادواری از چگونگی اجرای عملیات و میزان تحقق اهداف آن به منظور شناسایی انحرافات احتمالی و ارائه راهکارهای لازم .
• سیاستگذاری جریان داده و اطلاعات مالی موضوع ماده 169 و 169 مکرر ق.م.م.
• نظارت و تعیین قواعد، معیارها و شاخص های موضوع ماده 97 ق.م.م .
• شناسایی و راهبری نیازهای اطلاعاتی، موتور ریسک و اظهار نامه مالیاتی .
• مدیریت و راهبری در خصوص نحوه چگونگی دریافت اقلام اطلاعاتی و داده ای از دستگاههای تا مرحله انعقاد تفاهم نامه.
• برنامه ریزی و راهبری جهت تدوین معیارها و شاخص های ریسک مودیان .
• چگونگی استفاده و بهره وری از اطلاعات و داده های دریافتی با استفاده از علوم داده.
• نظارت بر تهیه ، تدوین و تنظیم پیش نویس تفاهم نامه ، موافقت نامه ها و قراردادهای مالیاتی بین المللی.
• نظارت بر طرح ، تعقیب و پیگیری امور حقوقی و قضایی سازمان.
• نظارت و هماهنگی بر اقامه دعوی علیه اشخاص حقیقی و حقوقی و معاضدت قضایی و حقوقی از کارکنان و سازمان در مراجع قضایی و ارائه خدمات حقوقی به کارکنان در دعاوی مربوط به اجرای وظایف آنها.
• اتخاذ تدابیر لازم در خصوص چگونگی اجرای قوانین و مقررات مالیاتی در امور فنی مالیاتی و امور حقوقی .
• پاسخگوئی به ابهامات مالیاتی در امور اجرایی و فرآیندهای مجریان و مودیان مالیاتی و نظارت بر رفع ابهامات قوانین و مقررات مالیاتی و حقوقی.
• نظارت بر تهیه ،تدوین و پیشنهاد بخشنامه ها و دستور العمل ها درخصوص چگونگی اجرای کامل قانون مبارزه
با پولشویی و اجرای دستور العمل ها و بخشنامه های مصوب شورای عالی مبارزه با پولشویی.
• سیاستگذاری و برنامه ریزی بمنظور پیشگیری و مبارزه با فرار مالیاتی.
• برنامه ریزی و انجام اقدامات لازم جهت شناسایی مودیان و مالیات های پنهان و غیر واقعی
• طراحی و سیاستگذاری، توانمندسازی،هدایت و حمایت ازکسب و کارهای تخصصی ارایه دهنده خدمات مالیاتی در سطح کشور.
• سیاستگذاری و برنامه ریزی در امور برون سپاری.
• مدیریت و راهبری طرح ها و برنامه های سازمان در راستای تحقق اهداف برون سپاری.
• تهیه و تنظیم پیش نویس لوایح، تصویب نامه‌ها ، آیین نامه‌ها و مقررات پیشنهادی سازمان جهت تصویب در مراجع ذیصلاح مربوط.
• تهیه و تدوین بخشنامه ها ، آئین نامه ها و ضوابط اجرای ق.م.م و سایر قوانین موضوعه.
• همکاری و هماهنگی با مرکزآموزش، پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی برای تهیه و تنظیم برنامه های راهبردی و عملیاتی سازمان در قالب برنامه های توسعه کشور و چشم انداز توسعه نظام مالیاتی.
• ایجاد هماهنگی بین واحدهای تابعه معاونت به منظور حسن اجرای امور مربوطه .
• انجام سایر موارد ارجاعی از سوی مقام مافوق.


پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی