شرح وظایف دفتر علوم داده های مالیاتی
چاپ مطلب

الف – وظایف حوزه مدیریت داده‌ها

• مطالعه و بررسی درخصوص استانداردهای فنی و قانونی تبادل داده‌ها.
• مطالعه و بررسی درخصوص استانداردهای فنی پردازش داده‌ها.
• مطالعه و بررسی درخصوص استانداردهای فنی و امنیتی ذخیره‌سازی داده‌ها.
• مطالعه و بررسی الزامات فنی و قانونی در زمینه حفظ محرمانگی داده‌ها.
• تدوین استانداردهای فنی، قانونی و امنیتی تبادل، ذخیره‌سازی و پردازش داده‌ها.
• پیگیری اجرای مفاد تفاهم‌نامه‌های بین سازمانی در حوزه تبادل داده‌ها.
• تأمین ابزارهای نرم‌افزاری تبادل داده‌ها براساس استانداردهای تدوین شده و پروتکل‌های قانونی.
• تبادل داده‌های بین سازمانی.
• به‌روزرسانی بانک‌های اطلاعاتی براساس داده‌های دریافتی از دستگاه‌های اجرایی.
• بازنگری و معماری پایگاه‌های اطلاعاتی با رویکرد استانداردسازی تولید، نگهداری و به‌روزرسانی.
• بررسی داده‌های دریافت شده از دستگاه‌ها.
• پالایش داده‌های دریافت شد.ه
• بررسی چگونگی دسترسی به ریزداده‌ها با در نظر گرفتن نکات امنیتی برای متقاضان درون و برون سازمانی.
• تدوین استانداردها و پروتکل‌های دسترسی ریز داده‌ها با رعایت نکات امنیتی.
• مدیریت دسترسی متقاضیان درون و برون سازمانی به ریزداده‌ها.
• بازنگری و معماری پایگاه های اطلاعاتی با رویکرد استانداردسازی تولید ، نگهداری و به روز رسانی.
• هماهنگی با دستگاه‌های اجرایی و واحدهای ذی‌ربط درون سازمانی در زمینه چگونگی بهره‌برداری از داده‌ها، کدهای ارتباطی و ...
• تولید آمار و گزارشات مورد نیاز از وضعیت داده‌های دریافتی از دستگاه‌های اجرایی.


ب – وظایف حوزه سامانه‌های اطلاعاتی
• پیاده‌سازی سامانه‌های اطلاعاتی واگذار شده.
• پشتیبانی سامانه‌های اطلاعاتی پیاده‌سازی شده در دفتر.
• مطالعه و بررسی روش‌های کدگذاری.
• شناخت طبقه‌بندی‌های کدگذاری.
• طراحی و مدل‌سازی بانک‌های اطلاعاتی در حوزه سامانه‌های اطلاعاتی دفتر.
• به‌روزرسانی بانک‌های اطلاعاتی سامانه‌های اطلاعاتی دفتر.
• به‌روزرسانی بانک‌های اطلاعاتی براساس داده‌های دریافتی از دستگاه‌های اجرایی.

پ – وظایف حوزه هوشمندسازی
• بررسی ابزارها و یافتن راه حل‌های پیاده‌سازی مدل‌های هوشمندسازی داده‌ها.
• پیاده سازی مدل‌های هوشمندسازی داده‌ها.
• پیاده‌سازی داشبورد مدیریتی اطلاعات.

ت - وظایف حوزه مدیریتی
• برنامه‌ریزی و تعیین خط‌مشی‌های دفتر مطابق خط‌مشی‌های تعیین شده از سوی معاونت فناوری.
• تدوین پروژه‌ها و فعالیت‌های دفتر و ارائه زمانبندی‌های مربوطه.
• کنترل و مدیریت طرح‌ها و پروژه‌های تعریف شده دفتر.
• بررسی و مشخص نمودن وضعیت پیشرفت اجرای طرح‎ها و پروژه‌های دفتر.
• ایجاد ارتباط با مراکز علمی و تحقیقاتی در خصوص رفع نیازمندی‌ها براساس وظایف محوله.
• برآورد بودجه‌ و منابع مورد نیاز مورد نیاز مطابق نیازمندی‌ها و پروژه‌های تعریف شده.
• مشارکت با مرکز آموزش، پژوهش و برنامه¬ریزی مالیاتی در زمینه تهیه متون و برنامه های آموزشی به منظور توسعه و ارتقاء توانمندی ها و شایستگی های شغلی کارکنان براساس نیاز سنجی آموزشی¬.
• هدایت و راهنمایی کارکنان تحت سرپرستی در راستای انجام بهینه وظایف محوله و نظارت بر چگونگی عملکرد آنان ( ارزشیابی ،ارتقاء، تخصیص پاداش و ... )
• انجام سایر موارد ارجاعی از سوی مقام مافوق.پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی