شرح وظایف معاونت درآمدهای مالیاتی
چاپ مطلب

همکاری و مشارکت در تعیین و پیش بینی درآمدهای مالیاتی.
- ساماندهی و نظارت بر شناسایی، تشخیص، حسابرسی مالیاتی،دادرسی مالیاتی و وصول مالیات و ارائه خدمت به مودیان مالیاتی و سایر امور مرتبط .
- تهیه و تدوین دستورالعمل های اجرایی در فرآیند مالیات ستانی ، شناسایی، حسابرسی، دادرسی و حسابداری، وصول و استرداد .
- ساماندهی و تدوین روشهای اجرایی ، حسابرسی وتشخیص مالیات شامل دستور العمل ها، توافقات با مجامع و تشکل های صنفی .
- تدوین، نظارت و ارائه روشهای ارزیابی و برآورد ماخذ مشمول مالیات و نحوه استفاده از خدمات سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی.
- تهیه و تدوین دستورالعملهای مربوط به نظارت بر اجرای عملیات حسابهای مالیاتی .
- تهیه وتنظیم گزارش های عملیاتی حاصل از فرآیندهای شناسایی ، حسابرسی، مطالبه ، وصول ، خدمات مودیان ، دادرسی و اجرائیات مالیاتی .
- تدوین دستورالعمل و نظارت بر ارائه خدمات مودیان شامل اطلاع رسانی و راهنمایی آنان در جهت تأمین حقوق آنان با استفاده از انواع روشهای رسانه ای وتسهیل در مراجعات اداری مودیان .
- اتخاذ تدابیر لازم در خصوص چگونگی اجرای قوانین و مقررات مالیاتی در امور رسیدگی و تشخیص ، حسابرسی مالیاتی، خدمات مودیان ، وصول و اجرا ، حسابهای مالیاتی و دادرسی مالیاتی .
- همکاری در تهیه پیش نویس لوایح، تصویب نامه ها ،بخشنامه ها، آئین نامه ها و مقررات مالیاتی پیشنهادی سازمان در مراجع ذیصلاح مربوط .
- مدیریت و نظارت برانتخاب مودیان برای انجام حسابرسی بر مبنای ریسک.
- تهیه و تدوین دستورالعمل نحوه اجرای آئین دادرسی مالیاتی و نظارت بر اجرای آن .
- ارائه اظهارنظر های فنی و تخصصی در زمینه قوانین و مقررات مالیاتی.
- نظارت بر عملکرد اجرایی واحدهای استانی و دفاتر ستادی تابعه .
- همکاری در اجرای برنامه های سلامت اداری و توسعه منابع انسانی .
- انجام سایر امور محوله .پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی