معاون درآمدهای مالیاتی سازماان امور مالیاتی کشور:*
*تمرکز سازمان امور مالیاتی بر پرونده های مهم، شفافیت و عدالت مالیاتی است.*
چاپ مطلب

معاون درآمدهای مالیاتی سازماان امور مالیاتی کشوردر سفر به استان هرمزگان گفت: تمرکز سازمان امور مالیاتی بر پروندههای مهم، شفافیت و عدالت مالیاتی است.
به گزارش روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی هرمزگان; دکتر محمد مسیحی در شورای هماهنگی دستگاههای تابعه وزارت امور اقتصادی و دارائی در هرمزگان اظهار داشت: ما عزم جدی داریم که با تمرکز روی پرونده های مالیاتی ، مانع فرار مالیاتی شویم و عدالت مالیاتی را گسترش دهیم.
وی اجرای عدالت مالیاتی را مهمترین سیاست نظام مالیاتی برشمرد و گفت: سازمان امور مالیاتی به هیچ عنوان بنا ندارد تا با بی عدالتی و فشار بر مودیان مالیاتی، مالیات اخذ کند; بلکه به دنبال این است که وصول مالیات حقه انجام گیرد.
دکتر مسیحی با اشاره به دستور کار جلسه در خصوص بنگاه های اقتصادی فعال در استان هرمزگان، اظهار داشت : مشخصات بنگاه ها به همراه مستندات آن جهت طرح درکمیته بند 3 به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال گردد و در این خصوص جلسه ای نیز با حضور معاون امور اقتصادی استانداری و مدیرکل امور مالیاتی هرمزگان در سازمان امور مالیاتی برگزار می شود.
معاون درآمدهای مالیاتی سازماان امور مالیاتی کشوردر ادامه برای تسریع در روند فرآیند مالیاتی بنگاههای اقتصادی پزشکان و پرونده تراکنش های مالیاتی از مدیر کل امور مالیاتی هرمزگان خواست هیات حل اختلاف خاص با حضور افراد متخصص با نظارت معاونت امور اقتصادی استانداری تشکیل دهد.

تاریخ خبر: 1399/09/18
کلمات کلیدی:
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی