یعقوبی نژاد در برنامه صبح اترک:
بیش از 16000 نفر از مودیان مالیاتی تاکنون اقدام به استفاده از خدمات ابلاغ الکترونیک مالیاتی نموده اند .
چاپ مطلب

1مدیرکل در برنامه صبح اترک 19/09/99
یعقوبی نژاد در برنامه صبح اترک:
بیش از 16000 نفر از مودیان مالیاتی تاکنون اقدام به استفاده از خدمات ابلاغ الکترونیک مالیاتی نموده اند .مدیرکل امور مالیاتی استان خراسان شمالی که امروز مورخ 19/09/1399 میهمان برنامه صبح اترک از صداوسیما شبکه خراسان شمالی بود، اعلام کرد تاکنون بیش از 16000 نفر از مودیان محترم مالیاتی استان اقدام به استفاده از خدمات ابلاغ الکترونیک مالیاتی نموده اند .
وی در ابتدای برنامه اقدام به معرفی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی در وضعیت شیوع اپیدمی کرونا نمود و ب یان کرد: بـا توجه به بخشنامه ابلاغ مصوبـات چهـل و پنجمین جلسـه سـتاد ملـی مدیریـت کرونـا سازمان امور مالیاتی کشور مهلـت زمانـی اعتراض بـه اوراق مالیاتی که آخریـن مهلت آن از تاریخ 01/09/1399 تـا 01/11/1399 می باشـد، و نیـز احـکام اجرای مـاده 238 ق.م.م و مـاده 29 قانون ارزش افـزوده بـرای همان زمان، بـه مـدت یـک و نیـم مـاه تمدیـد می شـود ، همچنین مدت زمان تسـلیم اظهارنامـه مالیـات بـر ارزش افـزوده دوره سـوم و چهـارم سـال 1399 و سـررسـید پرداخـت مالیـات آن بمدت یک ماه به تعویق افتاده است (اظهارنامه نظام مالیات بر ارزش افزوده دوره فصل پاییز 1399 که مهلت تسلیم آن تا 15/10/1399 بوده است تا تاریخ 15/11/1399 تمدید شده و همچنین اظهارنامه همین موضوع برای فصل زمستان 1399 که تا 15/1/1400 مهلت داشته است تا 15/02/1400 تمدید شده است ).
یعقوبی نژاد افزود : نیازی به اخذ گواهی ماده 186 ق.م.م برای صـدور یا تجدیـد پروانه کسـب اشخاص حقیقـی تـا پایـان سـال 1399 وجود نخواهد داشـت .
مدیرکل امور مالیاتی خراسان شمالی اضافه کرد : عملیـات اجرایی موضـوع فصل نهـم باب چهـارم ق.م.م تا 01/11/1399 بـرای اشـخاص حقیقی متوقف می شود و همچنین مهلـت تسـلیم اظهارنامـه مالیـات عملکـرد اشـخاص حقوقـی که در بـازه زمانـی 01/09/1399تا 01/11/1399 باشـد ، تـا تاریـخ 30/11/1399 تمدیـد می شـود .
وی در پایان اضافه کرد : به جهت کاهش مراجعات مودیان به ادارات امور مالیاتی و پیشگیری از شیوع این بیماری منحوس و همچنین کاهش تردد های درون شهری ، کاهش هزینه ها و افزایش سرعت در استفاده از خدمات سازمان امور مالیاتی، از تمامی مودیان گرامی که تاکنون نسبت به استفاده از سامانه ابلاغ الکترونیک اوراق مالیاتی اقدام ننموده اند ، خواهش می کنم از سامانه های الکترونیک این سازمان و بالاخص سامانه ابلاغ الکترونیک اوراق مالیاتی به نشانی tax.gov.ir استفاده نمایند .

تاریخ خبر: 1399/09/19
کلمات کلیدی: خراسان شمالی مدیرکل ابلاغ الکترونیک اوراق مالیاتی صداوسیما شبکه اترک یعقوبی نژاد ابلاغ الکترونیک اخبار کرونا  صفحه نخست
 صفحه نخست ستاد سازمان
 آخرین اخبار
 آخرین بخشنامه ها


لینک های مرتبط
 پیگیری سریع وضعیت ثبت نام شماره اقتصادی
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی