نقش مالیات در تأمین بودجه
چاپ مطلب

کمبود منابع مالی به عنوان یکی از عوامل تاثیرگذار و از جمله مهمترین مانع در راستای دستیابی به اهداف عمومی برای کشورهای در حال توسعه میباشد، که توان دولت به منظور سرمایه گذاری در امور توسعه ای از جمله احداث زیربناها و آموزش نیروی انسانی فرهیخته و ماهر را محدود مینماید. در ایران به طور سنتی منابع مالی حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی به عنوان یکی از بخشهای عمده تامین منابع عمومی دولت در بودجه های سنواتی میباشد که این موضوع اثرات نامطلوبی بر ساختار اقتصادی حادث نموده است. مقایسه ساختار منابع عمومی دولت در بودجه سنواتی ایران و سایر کشورها نشان می دهد که در سایر کشورها مالیات به عنوان اصلی ترین و مهم ترین منابع مالی برای تامین درآمدهای عمومی کشور و یکی از موثرترین ابزارهای سیاست های مالی دولت به شمار می رود. لذا با همین رویکرد طی سالیان گذشته تغییر ساختار منابع عمومی دولت از منابع حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی به مالیات در دستور کار سیاستگذاران و برنامه های توسعه ای میان مدت قرار گرفته است. اما تحلیل روند نقش و جایگاه مالیات در تامین منابع عمومی بودجه های سنواتی میتواند درک درستی از اصلاحات صورت گرفته و نیز ضرورت های اصلاحات آتی را به مخاطبین و سیاست گذاران ارائه نماید.
با توجه به این تعاریف از بودجه، عناصر تشکیل‌دهنده آن شامل این موارد است:
1- بودجه برنامه مالی دولت است; 2 ـ بودجه برای یک سال مالی تهیه می‌شود; 3‌ ـ بودجه پیش‌بینی آینده است; 4 ـ بودجه دربرگیرنده همه درآمدها و هزینه‌های دولت در قالب بودجه عمومی، بودجه شرکت‌های دولتی و بودجه سایر موسسات انتفاعی وابسته به دولت است; 5 ـ هزینه‌ها برای رسیدن به سیاست‌ها و هدف‌های معین و قانونی دولت است; 6 ـ سندی است که باید به تصویب قوه مقننه برسد; 7 ـ هیچ دولتی بدون داشتن بودجه نمی‌تواند فعالیتی کند .
اگر بپذیریم مالیات اهمیت ویژه ای برای تامین منابع مالی مورد نیاز دولت دارد، می بایست برای افزایش درآمدهای مالیاتی فرهنگ سازی و اعتماد سازی مناسب صورت بگیرد تا مردم با اطمینان هر چه بیشتر بخشی از در آمد حاصل از فعالیت های اقتصادی خود را به مالیات اختصاص دهند .
اهمیت و تاثیر مالیات بر اقتصاد سبب شد تا 16 تیر بعنوان «روز مالیات» نامگذاری شود تا شهروندان و دولت با توجه به نقش آن در تامین بودجه و پیشرفت و توسعه کشور، برای تحقق و اعمال آن بسترهای لازم را فراهم آورند و بیش از گذشته به این مهم توجه کنند .
افزایش میزان اتکای اقتصاد کشور به درآمدهای مالیاتی، یکی از محورهای اصلی و مهم سیاست دولتها در طی سال اخیر بوده است که تلاشهای زیادی در راستای آن صورت گرفته است .


تاریخ یادداشت: 1399/11/14
کلمات کلیدی:
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی