نقش مالیات در تامین بودجه
چاپ مطلب

هماهنگی در دخل و خرج کشور به منظور خنثی سازی تحریم ها با استفاده از راهبرد هایی چون درآمدهای پایدار مالیاتی-کاهش هزینه های جاری دولت و برخی مولفه های دیگر، امکان پذیر است.
گسترش تعهدات و وظایف دولت در عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی و تلاش در راستای رسیدن به اهداف مهمی چون رشد اقتصادی- ثبات قیمت‌ها- افزایش اشتغال- توزیع عادلانه درآمد و تخصیص منابع تولید- تامین امکانات رفاهی برای آحاد جامعه- تجهیز و ساخت پروژه های عمومی -هزینه‌های دولت را با روند افزایشی روبرو کرده است.
در این بین دولتمردان و مسئولین برای انجام وظایف محوله و نیز رسیدن به اهداف مطرح شده نیازمند منابع مالی پایدار و گسترده هستند. رکن اول این منابع مالی، کمک به گسترش عدالت و بازتوزیع درست ثروت و در نهایت تحقق عدالت اجتماعی است. درآمدهای مالیاتی به عنوان مناسب ترین گزینه برای این امر است که نقش مهمی در منابع درآمدی کشور ایفا می کنند و اتکای دولت به این گونه از درآمدها حکایت از سلامت اقتصادی دارد. چرا که مالیات علاوه بر تامین هزینه‌های عمومی دولت‌ها، موجب بازتوزیع درست ثروت و نیز گسترش عدالت می‌شود.
در حال حاضر بسیاری از کشورهای توسعه یافته و نیز در حال توسعه تلاش می‌کنند تا برای تامین هزینه‌های عمومی و کاهش فاصله طبقاتی از طریق بازتوزیع عادلانه ثروت، درآمدهای مالیاتی خود به ویژه از اقشار ثروتمند را افزایش دهند. در واقع باید گفت ساختار اقتصادی شفاف و کارآمد بر پایه درجه بندی میزان درآمد طبقات مختلف جامعه و دریافت عادلانه مالیات قرار دارد.
طی آمارهای اعلام شده متوسط شاخص سهم مالیات از تولید ناخالص ملی در سال 2018، در اروپا و آسیا قریب به 19 درصد و در جهان نزدیک به 14، درصد بوده است. قابل ذکر است که این شاخص در میان کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی بیش از 40، درصد است. این در حالی است که شاخص فوق در ایران بر اساس اعلام مسئولن بین 7 تا 8 درصد است. این رقم، کمتر از پایین‌ترین نرخ سهم مالیات از تولید ناخالص ملی ترکیه در دهه 90 میلادی است که 9، درصد بوده است. درکشور ترکیه به عنوان یک کشور در حال توسعه در سال 2015، سهم مالیات از تولید ناخالص ملی 30، درصد بوده در حالی که در همان سال‌ها، سهم مالیات از تولید ناخالص ملی ایران، 7.5 درصد بوده است.
این آمارها نشان می دهد اتکای دولت برای اداره امور کشور به میزان زیادی به درآمدهای نفتی می باشد و این مسئله با توجه به سیاستهای کشورهای غربی و تلاش آنها برای تحریم کشورما و به بن بست کشاندن اقتصادمان، قابل تامل و تعمق می باشد.
در حال حاضر به دلیل تحریم‌های شدید اقتصادی به ویژه تحریم نفت به عنوان اصلی‌ترین منبع درآمدی دولت بعد از خروج آمریکا از برجام، کشور ما دستخوش افت و خیزهای بسیاری در عرصه اقتصاد است و همین امر بر نقش و جایگاه مالیات به عنوان پرظرفیت‌ترین ابزار برای جایگزین شدن درآمدهای نفتی کشور صحه می گذارد.
این مهم البته در گرو سیستمی و شفاف کردن فرآیندهای مالیاتی در راستای جلوگیری از فساد و زد و بندهای مالی، شناسایی ظرفیت‌های جدید مالیاتی از جمله مالیات بر انباشت ثروت و نیز حذف یا قاعده مند کردن معافیت‌های مالیاتی در کشور است که خوشبختانه در سالهای اخیر اقدامات بسیاری در این خصوص انجام شده و پیشرفتهای زیادی هم حاصل شده است.
اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مهمترین گام در این عرصه بوده که با هدف تسهیل و تسریع در امر مالیات ستانی و افزایش اعتماد و مشارکت مودیان برای مشارکت در پرداخت مالیات به وقوع پیوست.
منطقی سازی و حذف برخی معافیتهای مالیاتی نیز گام دیگری برای ارتقای جایگاه مالیات و نقش بی بدیل آن در تامین بودجه اداره کشور به حساب می آید که توسط نظام مالیاتی به آن پرداخته شده است.
طراحی نظام جامع مالیاتی- انجام امور مالیاتی همچون ابلاغ اوراق مالیاتی و ارائه اظهارنامه مالیاتی الکترونیکی- فرهنگ سازی مالیاتی-بازنگری در روشهای کشف، تشخیص و وصول مالیات و .... اقدامات مهم دیگری است که در راستای افزایش میزان درآمدهای مالیاتی و تثبیت جایگاه آن به عنوان یک منبع پایدار در تامین بودجه و اداره امور کشور برداشته شده است.


تاریخ یادداشت: 1399/11/15
کلمات کلیدی:
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی