نقش مالیات در تامین بودجه
چاپ مطلب

دولت برای اجرای مأموریت‌هایی که از سوی مردم به آن محول شده باید منابع لازم را از اقتصاد، به شیوه‌های مناسب و به مقدار کافی جمع‌آوری کند و این منابع را به طور مسوولانه، کارا و اثربخش به اولویت‌های عمومی تخصیص دهد. که این کار توسط قانون بودجه انجام می گیرد.
بودجه به زبان ساده تخمینی از درآمد و هزینه در طول یک بازه زمانی معین (معمولا یک ساله) در آینده به منظور نیل به اهداف تعیین شده است. همچنین بودجه دولت به عنوان سندی است که نشان دهنده برنامه هـا و هـدفهای دولـت مـی باشـد و بایـد متناسب با وظایف دولت تنظیم گردد و می تواند معیاری برای اندازه مطلوب دولت تلقی گرد. دولت ها درآمدهای خود را از منابع گوناگون کسب می کنند. که به صورت شفاف در سند بودجه منعکس می شود.
یکی از مهمترین منبع درآمدی دولت ها مالیات است که با توجه به میزان توسعه یافتگی کشورها کم و زیاد می شود به طوری که یافته های تجربی در اغلب کشورهای توسعه یافتـه نشـان مـی دهـد کـه درآمدهای مالیاتی یکی از مهمترین منابع درآمدی در این کشورها را تشکیل می دهد و مالیات نقش قابل توجهی را در اعمال سیاست های اقتصادی در این کشورها ایفا می کنـد. در چنین ساختارهایی، اهمیت مالیات ها به گونه ای است که حتی جناح های سیاسی نیز از آن به منزله اهرم تبلیغاتی استفاده می نمایند در اقتصاد کشورهای در حال توسعه، عواملی مانند وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی ، باعث ناکارآمدی سیاست های مالی شده است که این موضوع به نوبه خود نقش درآمدهای مالیاتی را در کاهش کسری بودجه دولتی و نوسانات آن کم رنگ کرده است.
در کشور ما افزایش میزان اتکای اقتصاد کشور به درآمدهای مالیاتی، یکی از محورهای اصلی و مهم سیاست دولت در طی سال اخیر بوده است که تلاشهای زیادی در راستای آن صورت گرفته است که می توان به اصلاحاتی که در قانون مالیات ها انجام گرفته و در حال انجام است و همچنین هوشمندسازی و الکترونیکی شدن سیستم های مالیاتی که در پیش گرفته است اشاره کرد که اینها ما را امیدوار می کند که در سالهای آینده مالیات نقش خود را به خوبی در بودجه ایفا کند هر چند در حال حاضر هم نسبت به گذشته نقش بسیار پررنگی در بودجه پیدا کرده است.


تاریخ یادداشت: 1399/11/20
کلمات کلیدی:
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی