توسعه فرهنگ مالیاتی آرمان نظام مالیاتی
چاپ مطلب

توسعه و اعتلای فرهنگ مالیاتی یکی از آرمان های نظام های مالیاتی است، جایی که رفتارهای مودیان مبتنی بر مشارکت مالیاتی، خوداظهاری و تمکین داوطلبانه است و اعتماد بالایی بین مودیان و نظام مودیان وجود دارد.فرهنگ مالیاتی نقطه تلاقی اقتصاد و فرهنگ است.دیدگاه غالب در اقتصاد نیمه دوم قرن بیستم، استوار بودن اقتصاد بر رفتار منطقی، بی توجهی اقتصاد به زمینه ای که فرایند تصمیم گیری درآن تحقق می یافت و نتایج نه چندان مطلوب ناشی از این رویکرد باعث شد بار دیگر فرهنگ در حوزه تحلیل اقتصادی قرار گیرد.درحوزه مالیات نیز، بحث فرهنگ پیش کشیده شد. اقتصاد دانان کلاسیک، فرهنگ مالیاتی را در ارتباط با وضع کنندگان وسیاست گذاران حوزه مالیات تعریف وتفسیر می کنند و از نظر آنها این افراد هستند که فرهنگ مالیاتی را شکل وجهت دهی می کنند، اقتصاددانان دوره گذار برخلاف اقتصاددانان کلاسیک فرهنگ مالیاتی را در ارتباط با مودیان مالیاتی تعریف کرده و معتقدند آگاهی بخشی به این افراد می تواند زمینه را جهت تقویت فرهنگ مالیاتی فراهم نماید، در نهایت اینکه اقتصاددانان عصر جدید به نوعی تلفیق دیدگاه دو دسته اقتصاددان کلاسیک وگذار است و از نظر آنها در ارتباط با پدیده فرهنگ مالیاتی و اتخاذ سیاست های تقویت و ارتقاء فرهنگ مالیاتی باید هر دو گروه یعنی سیاستگذاران و مودیان و تعامل بین آنها را مد نظر داشت.
اهمیت بحث درباره فرهنگ مالیات به خاطر این است که سطح بالای فرهنگ مالیاتی در جامعه می تواند هزینه ها و زمان مالیات ستانی را به طرز قابل توجهی کاهش دهد.بنابراین هر مقدار که برای فرهنگ مالیاتی هزینه و وقت صرف شود سرمایه گذاری برای اعتماد آفرینی وتسهیل فعالیت های نظام مالیاتی است.
فرهنگ مالیاتی یا نگرش و رفتار مودیان نسبت به مالیات متاثر از پیشنیه تاریخی، باورها و ارزش های اجتماعی، شیوه هزینه کرد مالیات در جامعه، وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم، شیوه تعامل نظام مالیاتی با مردم است.هرکدام از این عوامل می تواند به نوبه خود مواجهه مردم با مقوله مالیات را تحت تاثیر قرار دهد و فرهنگ مالیاتی آنها را شکل بدهد.
اولین گام برای فرهنگ سازی مالیاتی ترسیم نقطه و جایگاهی است که جامعه در آن قرار دارد به این معنی که فرهنگ مالیاتی چه وضعیتی دارد، آیا شهروندان مشارکت جو هستند یا مشارکت گریز، در حافظه جمعی آنها مالیات چگونه شکل گرفته است؟آیا نمود و آثار مالیات در زندگی شهروندان مشهود است؟ آیا فرار مالیاتی یا دور زدن آن با راههای شبه قانونی مطلوب شهروندان است یا امری مذموم قلمداد می شود؟تعامل نظام مالیاتی با شهروندان چگونه است؟فرایندهای مالیات ستانی با سرعت وسهولت انجام می شود؟ و..
گام بعدی تعیین اهداف، استراتژی ها و روش ها برای رسیدن به نقطه مطلوب است.اینکه با سطح فرهنگ مالیاتی موجود چه اقدامات و فعالیت هایی باید انجام شود تا به نقطه قابل قبولی رسید.در کشورهایی که مالیات به مفهوم مدرن آن سابقه بیشتری دارد و منافع حاصل از آن در زندگی مردم دیده شد، شاید برخی از اقدامات مانند بیان آمار و اطلاعات از هزینه کرد مالیات لازم نباشد. علاوه براین استراتژی های فرهنگ سازی و اطلاع رسانی متناسب با شرایط باید به روز شود مثلا در در شرایط رکود اقتصادی جنبه های اطلاع رسانی محدود در خصوص وظایف وتکالیف قانونی مودیان باید از فرهنگ سازی پر رنگ تر باشد. در هر صورت تمامی عوامل موثر بر فرهنگ مالیاتی باید بررسی شود و اقدامات متناسب با آن باید صورت بگیرد، از اینرو هیچ نسخه واحدی برای فرهنگ سازی مالیاتی وجود ندارد که بتوان برای همه کشورها تجویز کرد. هر کشوری شرایط و مقتضیات خود را در خصوص فرهنگ مالیاتی دارد.
سرانجام اینکه تمامی تلاش ها برای فرهنگ سازی مالیاتی در یک چشم انداز کلی و در ارتباط با تمام بخش‏های نظام مالیاتی،رسانه های جمعی، نظام آموزشی و سایر نهادها قابل درک و فهم است.اطلاع رسانی و فرهنگ سازی روابط عمومی ها بخشی از این پازل است که تنها با همکاری سایر بخش ها ونهادهای مرتبط موفقیت آمیز خواهد بود.


تاریخ یادداشت: 1399/11/26
کلمات کلیدی:
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی