شرحی مختصر بر فرارمالیاتی ، اجتناب از پرداخت مالیات و جرائم مربوطه از منظر قانون مالیات های مستقیم
چاپ مطلب

فرار مالیاتی نوعی تخلف از عمل به تکالیف تعیین شده درقانون مالیات های مستقیم می باشد.. وقتی یک مودی مالیاتی( حقیقی یا حقوقی) از ارائه گزارش واقعی و صحیح در مورد درآمدهای حاصل از فعالیت های اقتصادی،کار یا سرمایه خود که مشمول پرداخت مالیات می‌شود، امتناع می‌کند، یک نوع عمل غیررسمی انجام می‌دهد که فعالیت ها و مبادلات اقتصادی خود و به تبع آن میزان انتفاع و درآمد واقعی خود را از رصد و نظارت سازمان مالیاتی کشور مخفی نگهدارد. در مفهومی دیگر، در بحث اجتناب از پرداخت مالیات، شخص متخلف از افشای عمل متقلبانه خود نگران نیست در این مقوله فعال اقتصادی و مودی مالیاتی به روش های متقلبانه از خلأهای قانونی موجود در قانون، سوء استفاده می نماید به عبارتی غالبا تمامی مبادلات اقتصادی خود را با جزئیات و البته به صورت غیرواقعی، ثبت می‌کند در اینجا، فرد با هدف کاهش میزان مالیات واقعی متعلقه، دنبال راه‌های گریز می‌گردد.در واقع، برخی از فعالین اقتصادی با استفاده از روزنه‌های قانون مالیات و بازبینی در تصمیمات اقتصادی‌شان تلاش می‌کنند بدهی مالیاتی خود را کاهش دهند. ..بنابراین، می توان اینگونه گفت که اجتناب مالیاتی، قانونی و برای کاهش تعهدات مالیاتی فرد با دور زدن قانون یا استفاده کامل از ظرایف قانونی است، اما فرار مالیاتی، غیرقانونی و مبادرت عمدی به اعمال خلاف قانون مانند گزارش غیرواقعی درآمد و فروش، کسورات و تنظیم اظهارنامه‌ها است.
بر اساس قانون مالیاتهای مستقیم تعریف فرار مالیاتی و مصادیق فرار مالیاتی( ذیل مواد قانونی 201و 274) عبارت است از:
الف) تهیه و تنظیم خلاف واقع ، متقلبانه آگاهانه وبا علم به مغایرت اسناد مالی و مالیاتی ازقبیل ترازنامه ،حساب سود و زیان ، دفاتر قانونی ودیگر اسناد و مدارک.
ب) مواردی از قبیل خودداری از ارائه حساب سود و زیان و تراز نامه و همچنین خودداری از تسلیم اظهارنامه مالیاتی طی سه سال پشت سر هم
لازم به تاکید است در قانون مالیاتهای مستقیم درخصوص موارد مصادیق فرارمالیاتی قید شده در بند "ب"، علاوه بر مجرم تلقی گردیدن مودی و مشمول شدن مجازات های تعیین شده دراین قانون ، مجازات هایی از قبیل ملغی شدن معافیت های مالیاتی و لغو بخشودگی های مالیاتی در سالهای مذکور، نیز پیش بینی گردیده است.
ج) استفاده مودیان از کارت بازرگانی اشخاص دیگرجهت انجام مبادلات اقتصادی
لازم به تاکید است بر اساس قانون، همه موارد فوق الذکر در خصوص فرار مالیاتی، جرم مالیاتی تلقی شده و طبق ماده 274 قانون مالیات های مستقیم، مجازات حبس تعزیری درجه شش (زندان بیش از 6 ماه تا دو سال) برای جرایم مالیاتی در نظر گرفته شده است. البته همانطور که قبلا ذکر گردید،در مواردی ممکن است( مشمولین بند ب) مجرمین مالیاتی علاوه بر این مجازاتهای کیفری تعیین شده،از معافیت های مالیاتی و بخشودگی های مالیاتی نیز محروم شوند.


تاریخ یادداشت: 1399/11/28
کلمات کلیدی:
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی