قانون پایانه های فروشگاهی
چاپ مطلب

شرایط خاص کشور در طول چند سال اخیر دولتمردان و مسئولان کشور را بر آن داشته تا در برخی از بخش های تصمیم گیری خصوصا بخش های اقتصادی و تامین نیازهای عمومی کشور با رویکردی نوین و متفاوت از گذشته رفتار نمایند. توجه به عدم نیاز و عدم تامین درآمدهای عمومی کشور از محل درآمدهای نفتی باعث شده است تا مسئولان تصمیم گیر در هر سه قوه مقننه، مجریه و قضایی با نگاهی جدی به درآمدهای مالیاتی و تامین هزینه های جاری کشور از این محل، سیاست های نظام مالیاتی کشور را از جمله مهم ترین سیاست های خط مقدم جبهه اقتصادی برشمارند.در این راستا اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان را می توان یکی از اقدامات موثر و عملگرایانه سازمان امور مالیاتی کشور در راستای اجرای قوانین مالیاتی پویا و به روزرسانی شده نظام اقتصادی کشور دانست. قانونی که با اجرای آن بخش اعظمی از فعالیت های اقتصادی و داد و ستدهای مالی در فرآیند شفاف سازی و رفع ابهامات مربوط به آن قرار می گیرد.
اما آنچه که اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان را در نظام اقتصادی کشور متمایز و برجسته می سازد ضمانت های اجرایی این قانون است که سبب گردیده تا روح قانون به شکلی فراگیر و موثر در اجزای فعالیت های اقتصادی جریان داشته باشد. بر این اساس و در فصل پنجم قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، قانون گذار به بیان ضمانت های اجرایی این قانون پرداخته و در ذیل بندهای 22 تا 26 قانون، تخلفات احتمالی و جریمه های ناشی از آن را به تفصیل بیان داشته است. از جمله تخلفاتی که در این قانون پیش بینی شده است، اقدام به‌تولید، عرضه و یا استفاده از تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری و پایانه‌های فروشگاهی معیوب و یا تجهیزات معیوب‌کننده می باشد که در بند 23 این قانون به صراحت به آن اشاره شده و می گوید:
" ماده??ـ هر شخصی که به قصد تقلب یا اخلال در نظام مالیاتی کشور، اقدام به‌تولید، عرضه یا استفاده از تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری و پایانه‌های فروشگاهی معیوب یا تجهیزات معیوب‌کننده کند، یا پایانه فروشگاهی خود یا دیگران را تخریب کند، علاوه بر جبران ضرر و زیان، حسب مورد به یک یا چند مورد از مجازات‌های تعزیری درجه شش قانون مجازات اسلامی به غیر از حبس، محکوم می‌شود . "
قانون گذار در تبصره 1 ماده 23 می افزاید:
" تبصره?ـ تکرار جرم موضوع این ماده برای بیش از سه بار، حسب مورد موجب مجازات‌های تعزیری درجه پنج قانون مجازات اسلامی به غیر از حبس، می‌شود. "
و در تبصره دوم این ماده قانونی به گروهی بودن و سازمان یافتگی این جرم اشاره کرده و می گوید:
تبصره?ـ اقدام به جرم موضوع این ماده به صورت گروهی و سازمان‌یافته، موجب مجازات ­ های تعزیری درجه چهار قانون مجازات اسلامی به غیر از حبس، حسب مورد می‌شود .
بدون شک این نگاه دقیق و هوشمندانه سازمان نسبت به تخلفات احتمالی پایانه های فروشگاهی از یک سو ناشی از تجارب گرانبهایی است که سازمان امور مالیاتی کشور در طول سال های اخیر و در جریان اجرایی شدن طرح ها و قوانین مدرنی همچون قانون مالیات بر ارزش افزوده به آن نایل شده و از سوی دیگر بیانگر نگاه و چشم انداز به روز نظام مالیاتی و حرکت همزمان آن با نظام های مالیاتی کشورهای پیشرفته می باشد.
اما باید توجه داشت که قوانین و مقررات و ضمانت های اجرایی آن در شرایط اقتصادی فعلی صرفا نمی تواند از سوی یک دستگاه اجرایی و عملیاتی گردد و در این مسیر مساعدت و همراهی بخش های مختلفی همچون نظام قضایی و امنیتی و نیز مجلس و دولت بیش از پیش احساس می گردد.


تاریخ یادداشت: 1399/12/03
کلمات کلیدی:
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی