اداره روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان البرز
هفدهمین جلسه شورای معاونین اداره کل امور مالیاتی استان البرز
چاپ مطلب

بنابر گزارش اداره روابط عمومی شورای معاونین جهت بررسی وپیگیری مصوبات قبلی واتخاذ تصمیم برای عملکرد روزهای پایانی سال وهمچنین نگاهی به برنامه های سه ماه اول سال 1400درروزدوشنبه 4/12/99 در دفتر مدیر کل تشکیل گردید اهم مصوبات این جلسه به شرح جدول ذیل می باشد:
اداره کل امور مالیاتی استان البرز
صورتجلسه شورای معاونین


موضوع جلسه
بررسی و پیگیری مصوبات جلسات قبل و بررسی عملکرد برنامه عملیاتی
سه ماهه در ادارات 4962-4952-4933-4967-4966-4968
تاریخ جلسه
دو شنبه: 04/12/1399
رئیس جلسه
مدیرکل
زمان جلسه
ساعت 16:00
دبیر جلسه
سحر لطفی
شماره جلسه
17
مدعوین
معاونین ، دادیار مسئول ،سرپرست هیات های حل اختلاف ، اداره اطلاعات وخدمات مالیاتی، اداره فناوری اطلاعات وروسای امور مالیاتی و روسای گروه مالیاتی 4962-4952-4933-4967-4966-4968
قبل از شروع جلسه جناب آقای محمدی در سخنانی ضمن تبریک سالروز میلاد حضرت علی (ع) با تاکید بر لزوم پیروی واقعی از روش و دستورات آن حضرت ،برجسته ترین شعار حضرت امیرالمومنین را عدالت دانستند و شرط اصلی اجرای عدالت را مبارزه با فساد برشمردند .
مصوبات
اقدام کننده
1-مقرر گردید روند بررسی کلیه اوراق قطعی دارای بدهی در اجرای ماده 210 ق. م.م که 10 روز از تاریخ ابلاغ آنها سپری شده است به قید فوریت انجام و به ادارات وصول و اجراء ارسال گردند و ارسال اطلاعات به وصول و اجراء بعنوان معیار مهم در پرداخت پاداش و اضافه کار مدنظر قرارگیردو همچنین ادارات مربوطه به طور ویژه از مزایای آتی مورد تشویق قرار گیرند و دادیارمسئول نیز نظارت نماید .
معاونین مالیاتی
روسای امورمالیاتی
2-مقرر گردید، مودیانی که اظهار نامه تبصره 100 ق. م.م را ارسال نموده اند ادارات امور مالیاتی نسبت به کنترل وبا دقت کافی اظهار نظر نهایی را به قید فوریت برگ قطعی صادر نمایند .
معاونین مالیاتی
روسای امورمالیاتی
3- مقرر گردید کلیه ادارات نسبت به ثبت نام مودیانی که در اجرای ماده 77 ق. م.م در زمینه بساز و بفروشی فعالیت می نمایند در سامانه ثبت و یا نسبت به ارسال اطلاعات به امور مالیاتی کد 4961 اقدام لازم را بعمل آورندوهمجنین (دادستانی انتظامی نسبت به بررسی و دلایل عدم ارسال و عدم اجرای ماده 77 ق. م.م در برخی از ادارات مالیاتی گزارش لازم را تهیه و در جلسه بعد مطرح نمایدو اداراتی که همکاری و عملکرد بهتری در ارائه آمار به کد 4961 داشته اند ، سریعا معرفی شوند)، همچنین آمار گواهی های صادره و مودیانی که نسبت به پرداخت 10% مالیات اعیانی اقدام نمودند، از سامانه نقل و انتقال جدید پالایش و استخراج ولیست به قید فوریت به امور مالیاتی 4961 ارسال گردد.
معاونین مالیاتی – دادیار مسئول انتظامی -
روسای امورمالیاتی- اداره فناوری اطلاعات
4-مقرر گردید فهرست پرونده های مهم سال1397 قطعی نشده و یا در دست مجریان قرار(100 پرونده مهم و 300 پرونده مهم استان ) استخراج و با هماهنگی معاونین مربوطه در خصوص اجرای قرار و تعیین وقت اقدامات لازم و فوری بعمل آیدو همچنین کلیه مجریان که کارشناسی پرونده را اجرا نکرده اند ، در دفتر مدیر کل محترم حضور یابند تا تدابیر لازم اتخاذ گردد. ) حداکثر تا روز چهارشنبه مورخ 06/12/1399)
معاونین مالیاتی - سرپرست هیات- دادیار مسئول انتظامی
و روسای امورمالیاتی
5-مقرر گردید کلیه پرونده های قابل رسیدگی عملکرد سال 1398 که در انباره ها ی حسابرسی قرار دارند احکام رسیدگی آنان تا پایان هفته به قید فوریت صادر و رسیدگی همزمان در کلیه منابع (عملکرد ارزش افزوده، حقوق ، ماده 169 ق. م . م، و در صورت مشمولیت عوارض آلاینده و عوارض پسماند) ملاک و معیار اداره کل می باشد و در صورت عدم رسیدگی همزمان هیچ عذری مورد قبول نبوده است و ادارات می بایست پاسخگو باشند.
معاونین مالیاتی
روسای امورمالیاتی
6- مقرر گردید کلیه ادارات، پرونده های رسیدگی نشده ارزش افزوده سال های 1396 و 1397را را به قید فوریت و با دقت تا پایان اسفند ماه و به جد پیگیری و رسیدگی نمایند .
معاونین مالیاتی
روسای امورمالیاتی
7-مقرر گردید با توجه به صدور اوراق مطالبه ارزش افزوده سنوات قبل، مستغلات، مشاغل و اوراق قطعی سنوات قبل، برنامه ریزی لازم جهت ابلاغ اوراق صادره صورت گیرد تا در تامین سهمیه وصولی مشکلی بعمل نیاید و همکاران از پاداش و مزایا بهره مند گردند.
معاونین مالیاتی -
روسای امورمالیاتی
8- مقرر گردید روسای ادارات امور مالیاتی، جهت برنامه ریزی و ساماندهی حداقل هفته ای سه روز بعد از ظهرها در اداره حضور داشته باشندو معاونین محترم به صورت هفتگی بازدید از ادارات را در دستور کار داشته باشند .
معاونین مالیاتی
روسای امورمالیاتی
9- مقرر گردید دوره های آموزشی جهت ماده 97 ق. م.م و ماده 41 آئین نامه اجرای ماده 219 ق. م .م در سطح کلیه ادارات امور مالیاتی و گروه های رسیدگی و با مشارکت کلیه همکاران ،برگزار و اقدامات لازم به قید فوریت بعمل آید .

اداره آموزش
10-مقررگردید روسای ادارات امور مالیاتی 4962 و 4952 و 4933 با توجه به اینکه میزان پیشرفتشان نسبت به ماه قبل کمتر بوده است، برنامه زمان بندی دقیق جهت انجام وظایف محوله را به صورت مطلوب و با رعایت عدالت تنظیم و به زیر مجموعه اعلام نمایند ، ضمنا کلیه ادارات مذکور تعهد نمودند ،که در اسفند ماه نسبت به بهبود وضعیت معوقات اقدام نمایند و گزارش پیشرفت کار خود را به شورای معاونین اعلام نمایند.
و همچنین از روسای ادارات 4966 و 4968 و 4967 با توجه به عملکرد رضایتبخش و قابل ملاحظه همکاران در ارتباط با پیشبرد برنامه عملیاتی تقدیرو تشکر گردید .
ادارات امور مالیاتی
4962 و 4952 و 4933
و
ادارات 4966 و 4968 و 4967
تاریخ خبر: 1399/12/06
کلمات کلیدی:
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی