آثار پرداخت مالیات در جامعه
چاپ مطلب

مالیات یکی از مهمترین ابزار سیاست مالی دولت در راستای رسیدن به رشد مناسب اقتصادی است که می توان با سیاست‏های مناسب آن را به یکی از با ثبات ترین و اصلی ترین منابع تامین مالی دولت تبدیل نمود. در حال حاضر نظام مالیاتی در کلیه جوامع ابزاری تعیین کننده در چگونگی نیل به توسعه اقتصادی، تامین عدالت اجتماعی و سازماندهی فعالیت های اقتصادی مورد استفاده قرار می گیرد. درآمدهای مالیاتی رابطه مستقیمی با بودجه کشور دارد; هر چقدر درآمدهای مالیاتی بیشتر باشد نقش سازنده ای در فعالیت های اقتصادی و توسعه و عمران جامعه ایفا خواهد کرد. دولت می تواند با دریافت مالیات پروژه های مولد سرمایه گذاری را در جامعه به جریان بیندازد. از موارد استفاده پرداخت مالیات در جامعه می توان به توسعه خدمات و امکانات بهداشتی و درمانی اشاره کرد که دولت با اخذ مالیات می تواند به وجوه ومنابع مالی به منظور پیشبرد اهداف خود در حوزه نظام سلامت دست یابد.
سرمایه گذاری در آموزش وپرورش جوانان از دیگر آثار پرداخت مالیات در جامعه است. دولت برای تقویت و تاسیس مراکز پژوهشی، تحقیقاتی و تامین آموزش نیازمند منابع مالی است. از این رو دولت هر ساله منابع قابل توجهی را در بودجه سالانه به آموزش و پرورش جهت ساخت و تجهیز مدارس، کتب درسی و استخدام نیروی متخصص و... اختصاص می دهد. در این راستا، مالیات به عنوان پایدارترین درآمد دولت جهت پوشش هزینه های آموزش به حساب می آید.
یکی دیگر از آثار پرداخت مالیات رفاه اجتماعی است. اگر شاخص های گوناگون مرتبط با رفاه را ساده کنیم به چند مفهوم سطح بالای سلامت و بهداشت شهروندان، امنیت، سرمایه اجتماعی بالا، محیط زیست سالم، آموزش با کیفیت، فرصت های برابر شهروندان و ... می رسیم. برخی از مفاهیم مذکور به نوعی به مالیات وابسته و متاثر از آن است. اگر شهروندان در تامین بخشی از منابع موارد مذکور همراهی و مشارکت داشته باشند، پیامد آن رسیدن به سطوح بالای رفاه اجتماعی است.
به طور قطع اقتصاد سالم اقتصادی است که بیشتر بر پایه مالیات باشد و هزینه های جاری و عمرانی دولت از طریق وصول مالیات تامین شود. بنابراین لازم است با گسترش فرهنگ مالیاتی در سطح جامعه و تبیین نحوه مصرف مالیات اهمیت آن در توزیع درآمد و ثروت، ایجاد عدالت اجتماعی و از میان بردن فاصله های طبقاتی، مالیات جایگزین تفکر سنتی پول نفت گردد.
در نهایت می توان نتیجه گیری کرد که دولت برای دستیابی به اهداف خود برای پاسخگویی به نیازهای اساسی جامعه که به بخشی از آن اشاره شد نیازمند منابع مالی است و مردم دریافته اند که اگر در زندگی روزمره شان خدمتی دریافت می کنند باید هزینه آن را به طور مستقیم یا غیرمستقیم بپردازند. پس اگر مردم آثار پرداخت مالیات در جامعه را مشاهده نمایند در ازای خدماتی که دریافت می کنند با رغبت مالیات می پردازند و به پرداخت مالیات به عنوان وظیفه و مسئولیت اجتماعی نگاه می کنند.


تاریخ یادداشت: 1399/12/17
کلمات کلیدی:
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی