دادرسی مالیاتی
چاپ مطلب

صاحبان مشاغل، افراد حقوقی و افراد حقیقی در موعدهای مقرر باید اظهارنامه مالیاتی خود را تسلیم اداره امور مالیاتی نمایند. این اظهارنامه‌ها پس از بررسی توسط کارشناسان مالیاتی ممکن است تائید یا رد شود. اگر تائید شود، فرد بر اساس آنچه اقرار کرده است مالیات خود را پرداخت خواهد کرد. اما اگر اظهارنامه توسط اداره امور مالیاتی رد شود، اداره امور مالیاتی مبلغ دیگری که بالاتر از مبلغ اظهارشده توسط مودی است را به‌عنوان مالیات در نظر می‌گیرد .
در اینصورت اگر مودی مبلغ تعیین‌شده توسط کارشناس اداره امور مالیاتی را نپذیرد، باید بر اساس یک فرآیند قانونی اقدام به اعتراض به برگ تشخیص مالیاتی کند. به این فرایند، دادرسی مالیاتی گفته می‌شود.
دادرسی مالیاتی فرایندی است که در آن مودیان مالیاتی می‌توانند اختلاف مالیاتی خود با اداره مالیات را حل‌وفصل نمایند. چرخه دادرسی مالیاتی، از چندین مرحله تشکیل‌ شده است که مودی می‌تواند به ترتیب با استفاده از این مراحل اقدام به حل اختلاف مالیاتی خود با اداره امور مالیاتی کند.
دادرسی مالیاتی شامل پنج مرحله می باشد :
1 - توافق با رییس امور مالیاتی یا هر مقام مجاز دیگر
2 - هیات حل اختلاف (بدوی، تجدید نظر)
3 - شورای عالی مالیاتی
4 - هیات سه نفره موضوع ماده 251 مکرر قانون مالیات های مستقیم
5- دیوان عدالت اداری
اولین مرحله و اولین مرجع رسیدگی به حل اختلاف مالیاتی، اداره مالیاتی است که پرونده مودی در آن بررسی‌ شده است. مطابق قانون مودی می‌تواند با مراجعه به رئیس اداره مالیاتی مربوطه و یا شخصی که از طرف ایشان انتخاب‌ شده است، به مذاکره پرداخته و با ارائه اسناد و مدارک، تقاضای تجدیدنظر در رأی صادره را می‌کند.
در این مرحله از دادرسی چنانچه توافقی صورت پذیرد، مالیات قطعی شده و دادرسی پایان می یابد و درصورتیکه اعتراض مودی پذیرفته نشود، پرونده به هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی ارجاع داده می‌شود. نوع و ترکیب هیئت حل اختلاف بستگی به نوع پرونده مالیاتی و شرایط آن دارد .
با حل نشدن پرونده در هیئت های حل اختلاف، مودی می تواند شکایت خود را به شورای عالی مالیاتی ارجاع دهد.
مطابق ماده 251 قانون مالیاتهای مستقیم مودی یا اداره امور مالیاتی می توانند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی هیات حل اختلاف مالیاتی به استناد عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه و یا نقص رسیدگی، با اعلام دلایل کافی به شورای عالی مالیاتی شکایت و نقض رای و تجدید رسیدگی را درخواست نمایند.
درصورتیکه مجددا اختلاف برطرف نشود، مودی می‌تواند شکایت خود را به هیئت مقرر در ماده 251 مکرر قانون مالیات های مستقیم ارجاع دهد.
این مرجع رسیدگی به عنوان یکی از راههای شکایت فوق‌العاده جهت رسیدگی به اعتراض به مالیات‌های قطعی شده می‌باشد که به علت انقضای مهلت‌های اعتراض قابل طرح درمرجع دیگری نیست.
دستور رسیدگی در این مرجع با وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌باشد که به هیئتی مرکب از سه نفر به انتخاب وزیر ارجاع می‌گردد و رای اکثریت آن قطعی و لازم‌الاجرا می‌باشد .
درنهایت دیوان عدالت اداری یکی دیگر از مراجع رسیدگی به اختلافات و از جمله اعتراضات مالیاتی می باشد.
لازم به ذکر است مرجع حل اختلاف مالیاتی دیگری که بموجب قانون مودیان می توانند جهت رفع اختلافات خویش به آن مراجعه نمایند هیات موضوع ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم می باشد . این هیات صلاحیت رسیدگی به شکایات مربوط به اقدامات اجرایی مالیاتی (دریافت مالیات از مودی پس از قطعی شدن مالیات) را برعهده داشته و اساسا صلاحیت هیات موضوع ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم، تشخیص مالیات یا رسیدگی به اعتراض مودی نسبت به میزان مالیات تشخیصی نمی باشد.


تاریخ یادداشت: 1399/12/17
کلمات کلیدی:
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی