مالیات و اعتلای اقتصادی و اجتماعی
چاپ مطلب

به عنوان تعریفی عام و ساده می توان گفت مالیات نوعی هزینه اجتماعی است که شهروندان به دولت ها می پردازند تا دولت‌ها بتوانند وظایف تعیین شده در قانون اساسی را در جهت توسعه اجتماعی و اقتصادی ، فرهنگی ، سیاسی و دفاعی و... محقق کنند. به عبارتی در تعریفی کلی تر می توان گفت مالیات ابزار مالی کارآمد و مطمئن برای حکومت ها در جهت تامین منابع حکمرانی خوب و برقراری برنامه های توسعه‌ای در مقاطع و زمانی مختلف می باشد.در این رابطه می توان گفت که در واقع، شهروندان با پرداخت بخشی از درآمد خود در قالب مالیات به دولت‌ها، با دولت منتخب خود در اداره‌ی امور کشور، اجرای سیاست‌های مالی، تامین کالاها و خدمات عمومی و ضروری، تضمین امنیت، اجرای برنامه های توسعه و عمرانی کشور و... مشارکت می نمایند. در این راستا در دهه ی اخیر به دلیل توسعه و تنوع فعالیت‌های اقتصادی، نقش فزاینده‌ی دولت‌ها در گسترش خدمات عمومی و هم چنین افزایش چشمگیر تعهدات دولت‌ها در عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی، مالیات را به مسئله‌ای مهم و تاثیر گذار برای تمامی دولت‌ها تبدیل کرده است و کارکردهای اصلی ابزار مالیات را برای تامین درآمدهای عمومی کشور، گسترش عدالت از طریق بازتوزیع ثروت ، تخصیص مجدد منابع از طریق توسعه‌ی اقتصادی و ثبات اقتصادی بیش از پیش نمایان نموده است.با توجه به مطالب فوق با قاطعیت می توان گفت که امروزه پرداخت مالیات از مهمترین عوامل رشد و توسعه رونق اقتصادی، تحقق عدالت اجتماعی،تامین امنیت عمومی، افزایش خدمات و عمران و آبادانی و ایجاد تاسیسات زیربنایی برای کشور محسوب می گردد.از این رو، ارتقای روز افزون نظام مالیاتی و همگام ساختن آن با دانش روز، نقش انکارناپذیری در توسعه اقتصادی کشور دارد.بر این اساس، برنامه ریزی برای وصول کامل مالیات و جایگزین کردن درآمدهای مالیاتی به جای درآمدهای نفتی که در بیشتر موارد ناپایدارند، از اساسی ترین محورهای برنامه ریزی برای توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور است. بر همین اساس و با توجه به نقش مهم درآمدهای مالیاتی در توسعه و پیشبرد اهداف دولت، نظام مالیاتی همواره کوشیده است موانع و مشکلات پیش روی خود را با اتخاذ تدابیر مناسب برطرف سازد.جهت نیل به اهداف عالی فوق الذکر از سال1384اجرای طرح تحول
نظام مالیاتی کشور به صورت جدی و بر اساس اولویت در بازنگری قوانین و مقررات مالیاتی(از طریق ارائه لایحه به مجلس شورای اسلامی جهت به روز رسانی و تغییر قانون مالیات ها همگام با نیازهای روزجامعه )،توسعه ی مالیات ستانی مکانیزه و الکترونیک و دولت الکترونیک، توسعه کمی و کیفی نیروی انسانی متخصص، ارتقاء فرهنگ عمومی و فرهنگ سازی جهت پرداخت مالیات وهچنین توسعه بیشتر نظام مالیات بر ارزش افزوده و... در دستور کاردولتمردان و نهاد ها و مراجع تصمیم گیر اقتصادی و به خصوص سازمان امورمالیاتی کشور بعنوان مجری قانون مالیات ها قرار گرفت و خو.شبختانه تاکنون بخش اعظمی از اهداف در نظر گرفته شده برای آن ،از جمله حرکت موفق به سوی اصلاح ساختار اقتصاد از نفت محور به سوی مالیات محور، گسترش پایه های مالیاتی و حذف معافیت های غیرضرور، ، تامین نیروی انسانی متخصص برای سازمان امورمالیاتی کشور،گسترش خدمات الکترونیکی و مکانیزه سازی فعالیت های این سازمان و ارتقاء فرهنگ مالیاتی آحاد جامعه و.. محقق گردیده است .


تاریخ یادداشت: 1399/12/18
کلمات کلیدی:
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی