ویژگی ها و اهداف "هوشمند سازی نظام مالیاتی کشور"
چاپ مطلب

با توجه به بحرانهای بین المللی سیاسی و اقتصادی در سالهای اخیر و تحت تاثیر قرار گرفتن مداوم درآمدهای نفتی کشور از این بحران ها، درآمد های مالیاتی به عنوان درآمدی مستمر، قابل اتکا و انعطاف پذیر و تا حد بسیار زیادی مستقل از تحولات جهانی، مورد توجه ویژه دولتمردان و اقتصاددانان و تیم های اقتصادی دولت های مختلف در سالهای اخیر قرار گرفته است. در همین راستا به جهت تحول در نظام مالیاتی ،اقدامات بسیار مهمی در زمینه ارتقاء ، بهینه سازی و به روز رسانی علمی و همسو با پیشرفت های روز جهانی در زمینه های " روش های تشخیص مالیات" ، " شناسایی پایه های جدید مالیاتی" ،"روش های علمی مالیات ستانی" و" استفاده از فناوری اطلاعات و ظرفیت های خدمات اینترنتی" و... صورت پذیرفته است.
مهمتر از همه اقدامات ارزشمند فوق الذکر می توان به عزم و تلاش جدی و بی وقفه ی نظام مالیاتی کشور در حرکت به سمت "هوشمندسازی فرآیندهای مالیاتی" اشاره نمود. لازم به تاکید است هوشمندسازی نظام مالیاتی ، ابزار دستیابی به نتایج چشم گیر در حصول نتیجه بهینه در اجرای اهداف ذاتی سازمان امور مالیاتی( که همانا تامین بودجه عمومی سالانه کشور است) می باشد ،از نتایج قابل ذکر و با اهمیت تحقق هوشمندسازی نظام مالیاتی می توان به جلوگیری از فرارهای مالیاتی ، شناسایی راه‌های فرار از پرداخت مالیات، شناسایی گروه‌های جدید هدف و.. د رنهایت افزایش هرساله ی سهم مالیات از بودجه تا وابستگی صددرصدی بوجه عمومی کل کشور بر درآمدهای مالیاتی می توان اشاره نمود. اعتقاد و نظر اقتصاددانان و کارشناسان اقتصادی خصوصی و دولتی بر این است که در صورت هوشمندسازی نظام مالیاتی، ‌امکان فرارهای مالیاتی به حداقل خواهد رسید و از این طریق علاوه بر کسب درآمد غیرنفتی برای کشور، عدالت مالیاتی نیز اجرا خواهد شد.
بر اساس تعاریف علمی صورت پذیرفته، در نمایی کلی از مهمترین ویژگی های " هوشمند سازی نظام مالیاتی" می توان به مواردی از قبیل ;"مودی محور بودن"، "مبتنی بر فناوری های نوین هوشمند ساز"، یکپارچگی سیستم" ،
" داده مبنابودن"، "به روز شونده ی برخط بودن" اشاره نمود. بدون شک با توجه به تجربه بسیار موفق هوشمندسازی در سایر کشورهای عمدتا توسعه یافته، قطعا با تکمیل پروژه هوشمند سازی در نظام مالیاتی کشور عزیزمان، علاوه بر تمکین داوطلبانه و پرداخت مالیات،افزایش رضایت ذینفعان و شفاف سازی رویدادهای مالی و شفافیت مالیاتی، تأمین اعتبارات هزینه ای بودجه عمومی کشور اجرای دقیق هوشمند سازی نظام مالیاتی موجب برقراری عدالت اجتماعی در توزیع ثروت در جامعه نیز خواهد گردید. با چشم اندازی کلی می توان امید داشت که پس از " هوشمندسازی نظام مالیاتی " در میان اهداف مهمی همچون; تامین و افزایش درآمدهای مالیاتی پایدار دولت، کاهش مداخلات انسانی در فرایندهای کاهش هزینه های وصول و تمکین مالیاتی،افزایش رضایتمندی مودیان مالیاتی و ارتقاء سطح تمکین داوطلبانه ارتقای سلامت نظام اداری وعدالت مالیاتی، محقق گردد.شایان ذکر است متخصصان سازمان امورمالیاتی بعنوان طراح و مجری این پروژه ملی، نوید داده اند که پس از پیاده سازی کامل پروژه هوشمندسازی در نظام مالیاتی اهداف بلند مدتی از جمله; تامین کامل اعتبارات هزینه ای بودجه عمومی دولت، ارتقاء عدالت مالیاتی و بهبود ساختارتوزیع درآمد، توسعه فرهنگ مالیاتی و سرمایه اجتماعی،کمک به رشد و توسعه کشور و ایجاد فضای رقابتی در بین فعالین اقتصادی، محقق خواهدگردید.

تاریخ یادداشت: 1400/01/17
کلمات کلیدی:
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی