معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور:
سقف معافیت مالیاتی در سال جاری 48 میلیون تومان است
چاپ مطلب

سقف معافیت مالیاتی در سال جاری  48 میلیون تومان است
معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور طی بخشنامه ای اعلام کرد: سقف معافیت مالیاتی در سال 1400 سالانه 48 میلیون تومان و ماهانه 4 میلیون تومان می باشد.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، در بخشنامه ‌ای که محمود علیزاده، معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور ابلاغ کرده، آمده است: با توجه به مقررات جزء ( 4) بند (الف) تبصره 12 قانون بودجه سال 1400 کل کشور مقرر می دارد:
1. سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده 84 قانون مالیات‌های مستقیم، در سال 1400 سالانه مبلغ چهارصد و هشتاد میلیون
( 480.000.000) ریال تعیین می شود.
2. نرخ مالیات بر درآمد کارکنان دولتی و غیر دولتی اعم از حقوق و مزایا(به استثناء قضات و مشمولین تبصره های (1) و (2) ماده 87 (باتوجه به اینکه ماده 87 فاقد تبصره های 1 و 2 می باشد به نظر می رسد که مراد قانونگذار ماده 86 بوده است) قانون مالیات‏های مستقیم و با رعایت ماده (5) قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به پایه حقوق اعضای رسمی هیات علمی (آموزشی و پژوهشی) شاغل و بازنشسته دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی مصوب 1368/12/16با اصلاحات و الحاقات بعدی) و کارانه به شرح ذیل است:
- نسبت به مازاد چهارصد و هشتاد میلیون ( 480.000.000 ) ریال تا نهصد و شصت میلیون ( 960.000.000 ) ریال; ده درصد
( 10%).
- نسبت به مازاد نهصد و شصت میلیون ( 960.000.000) ریال تا یک میلیارد و چهارصد و چهل میلیون ( 1.440.000.000 ) ریال; پانزده درصد ( 15%).
- نسبت به مازاد یک میلیارد و چهارصد و چهل میلیون ( 1.440.000.000 ) ریال تا دو میلیارد و یکصد و شصت میلیون
( 2.160.000.000 ) ریال; بیست درصد ( 20%).
- نسبت به مازاد دو میلیارد و یکصد و شصت میلیون ( 2.160.000.000 ) ریال تا دو میلیارد و هشتصد و هشتاد میلیون
( 2.880.000.000 ) ریال; بیست و پنج درصد ( 25%).
- نسبت به مازاد دو میلیارد و هشتصد و هشتاد میلیون ( 2.880.000.000 ) ریال تا سه میلیارد و هشتصد و چهل میلیون
( 3.840.000.000 ) ریال; سی درصد ( 30%).
- نسبت به مازاد سه میلیارد و هشتصد و چهل میلیون ( 3.840.000.000 ) ریال; سی و پنج درصد ( 35%).
3. حقوق اعضای رسمی هیأت علمی دانشگاه‌ها با رعایت ماده 5 قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به پایه حقوق اعضای رسمی هیأت علمی (آموزشی و پژوهشی) شاغل و بازنشسته دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی مصوب 1368/12/16با اصلاحات و الحاقات بعدی، با رعایت معافیت‌های مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم، در سال 1400 مشمول مالیات به نرخ ده درصد ( 10 درصد) خواهد بود.
4. براساس ماده 5 قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به پایه حقوق اعضای رسمی هیأت علمی (آموزشی و پژوهشی) شاغل و بازنشسته دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی، از درآمد مشمول مالیات اعضای هیأت علمی موضوع این قانون حداکثر ده درصد ( 10 درصد) به عنوان مالیات کسر خواهد شد. با توجه به اینکه در جزء ( 4) بند (الف) تبصره 12 مذکور عبارت «کارانه» خارج از موارد استثناء شده مربوط به حقوق اعضای هیأت علمی به کار رفته است، بنابراین کارانه دریافتی توسط اعضای هیأت علمی (با رعایت بخشنامه 200/98/518 مورخ 1398/11/21 ) مشمول نرخ ده درصد ( 10 درصد) نبوده و با توجه به میزانی که حقوق و مزایای اعضای هیأت علمی دانشگاه ها نرخ پلکانی مقرر را پوشش می‌دهد به نرخ بعدی مشمول مالیات خواهد بود.
به عنوان مثال: چنانچه حقوق و مزایای فوق العاده اعضای رسمی هیأت علمی مبلغ ( 1.440.000.000) ریال باشد، کارانه دریافتی به نرخ‌های مربوط به درآمد مازاد بر مبلغ یاد شده (حسب مورد بیست درصد (20%)، بیست و پنج درصد ( 25%) و ... ) مشمول مالیات خواهد بود.
5. با توجه به استثنای احکام تبصره‌های (1) و (2) ماده 86 قانون مالیات‌های مستقیم از مقررات جزء ( 4) بند (الف) تبصره 12یاد شده، تمامی احکام تبصره‌های (1) و (2) ماده واحده قانون اصلاح ماده 86 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1396/4/27 ( اعم از نرخ و ... ) مطابق مقررات، در سال 1400 کماکان لازم الاجراء است.
6. باتوجه به اینکه درآمد حقوق قضات از نرخ های مقرر در جزء ( 4) بند (الف) تبصره 12 قانون بودجه سال 1400 کل کشور مستثنی گردیده است، درآمد حقوق قضات در سال یادشده مشمول مقررات ماده 85 قانون مالیات های مستقیم بوده و پس از اعمال معافیت مالیاتی سال 1400 تا 7 برابر آن (معادل ( 3.360.000.000 ریال ) مشمول مالیات به نرخ ده درصد
( 10%) و نسبت به مازاد آن مشمول مالیات به نرخ بیست درصد( 20%) خواهد بود
7. نرخ مالیات بر درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق، موضوع بند 2 به شرح ذیل است:تاریخ خبر: 1400/02/07
کلمات کلیدی:
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی