فرهنگ سازی مالیاتی، پشتوانه ای برای آینده اقتصاد
چاپ مطلب


بی شک، باور عمومی مهمترین پشتوانه اجرای سیاست های اقتصادی است و بدون آن نمی توان به کارآیی و اثربخشی مطلوب سیاست های اجرایی امیدوار بود. با توجه به لزوم پرداخت مالیات به عنوان یک امر اجتماعی و فردی، ترویج و ارتقای فرهنگ مالیاتی ضروری است. مردم باید به این باور برسند که دولت براساس سیاستهای اقتصادی کارآمد با بهره گیری از نظام آماری علمی، درآمدهای مالیاتی به شکل کالاهای عمومی و خدمات رفاهی در اختیار عموم مردم قرار می گیرد. لذا با توجه به لزوم پرداخت مالیات به عنوان یک امر فردی و اجتماعی، بسترسازی فرهنگی آن اهمیت بسزایی دارد. ترویج مالیات، نیازمند آگاهی آحاد مردم با مساله مالیات و نقش آن در اقتصاد ملی است از اینرو با اشاعه فرهنگ مالیاتی عمیق و گسترده می توان پرداخت مالیات را در جامعه نهادینه کرد.
نظام مالیاتی همواره کوشیده تا با تبیین مصارف مالیات مردم نسبت به آثار و نتایج پرداخت مالیات در زندگی خود باور و اعتقاد پیدا کنند، هرچند که پذیرش آن پیچیده و دشوار بوده باشد. آنچه اکنون مهم است همکاری تمام دستگاه های ذیربط کشور در این راستاست که منجر به افزایش مشارکت، تمکین و مساعدت در پرداخت مالیات می ‌شود. خوشبختانه طی سال های اخیر،گرایش به سمت مالیات در برنامه ریزی ها و سیاست های اقتصادی کشورمان قابل توجه بوده است بطوری که بودجه سنوات اخیر نشان می دهد سهم عمده ای از درآمدهای دولت از محل وصولی مالیاتی تامین می‏شود. از اینرو، هرچه میزان همراهی و همکاری مردم در پرداخت مالیات بیشتر شود، متناسب با آن، دست دولت برای توسعه آبادانی کشور و ارایه خدمات مطلوب بازتر خواهد شد. از سوی دیگر مشارکت هرچه بیشتر مردم در این زمینه، کمک شایانی جهت دستیابی به اقتصاد مقاومتی و عدم اتکا به منابع نفتی بعنوان سرمایه های نسل آتی می نماید.
اطلاع رسانی صحیح و به هنگام از نحوه مصارف حاصل از درآمدهای مالیاتی و همچنین تبیین و تشریح کارکردها و آثار پرداخت مالیات در اقتصاد موجب همکاری و مشارکت بیشتر در پرداخت مالیات می گردد. آشنایی مردم از چگونگی به مصرف رساندن وجوه مالیات در پروژه ها و هزینه های عمومی ضرورتی اجتناب ناپذیر است. اگر چنین حسی در مردم به وجود آید که گرفتن مالیات به وسیله دولت در راستای ساختن فردایی بهتر برای آنها و فرزندانشان است، آن وقت تمایل و رغبت مردم برای پرداخت مالیات بیشتر خواهد بود.
توجه روزافزون به اتکا بر درآمدهای پایدار و سالم بالاخص مالیات علاوه بر تامین هزینه های دولت، می ‌تواند ابزاری برای مبارزه با تجمل گرایی، مصرف زدگی، گردآوری ثروت و انباشت غیر تولیدی باشد. مالیات به ‌عنوان درآمدی پاک، سالم و اثرگذار در عرصه اقتصادی توسط دولت از درآمدهای شهروندان دریافت و جایگزین درآمدهای نفتی می ‌شود تا اقتصاد کشور از تک‌ محصولی بودن و تکیه‌ بر این منبع تمام‌ شدنی و تجدیدناپذیر‌‌ رها و به سمت یک منبع پایدار و سالم سوق پیدا کند.
بدیهی است که پرداخت مالیات وظیفه ‌ای است همگانی بر دوش هر یک از افراد جامعه تا دولت بتواند نقش خود را به ‌درستی ایفا کند. لذا مادامی‌ که پرداخت مالیات به یک باور و تکلیف اقتصادی نهادینه نشده، نمی ‌توان انتظار داشت در آینده به‌ راحتی این نقش را بپذیرند . سلامت اقتصادی کشور منوط به ایجاد ساختار درآمدی و مالیاتی سالم با استقرار نظام مالیاتی قوی و هدفمند است; اما ازآنجاکه یکی از شروط اساسی ایجاد نظام مالیاتی مطلوب، مقبولیت آن از سوی مردم و پرداخت داوطلبانه مالیات است، راهی به‌ جز تقویت فرهنگ مالیاتی نیست چراکه با ایجاد بسترهای فرهنگی مناسب می‌ توان انتظار ترغیب مردم به پرداخت مالیات را داشت.
به‌ هرحال، باید این موضوع جا بیفتد که مالیات از پایه‌ های مهم اقتصاد کشور محسوب می ‌شود به‌ گونه ‌ای که پرداخت آن، موجب پی‌ ریزی و اجرای برنامه ‌های مدون و دقیق دولت برای پیشبرد امور می ‌گردد. دولت به کمک مالیات، توانایی تأمین هزینه ‌های گوناگون را به دست آورده و متناسب با حجم مالیات دریافتی، می ‌تواند منابع در اختیار خود را بر اساس اولویت‌های مورد نظر اختصاص دهد. لذا با ارتقای آگاهی افراد نسبت به‌ ضرورت پرداخت مالیات و تبعات جبران ‌ناپذیری عدم وصول آن بر اقتصاد کشور، می ‌توان حمایت مردم را در پرداخت مالیات افزایش داد. فرهنگ ‌سازی مالیاتی و ترغیب مودیان،‌ با شفاف ‌سازی مسائل مالیاتی و چگونگی مصرف آن در کشور میسر می‌ شود. در حقیقت تغییر نگاه جامعه به مالیات به‌ عنوان تأمین ‌کننده عمده هزینه ‌های عمومی، بدون فرهنگ ‌سازی در جامعه امکان‌ پذیر نیست.
سرانجام اینکه ایجاد ذهنیت مثبت مبتنی بر کارآمدی، اثربخشی و پایداری مالیات در اقتصاد، برای کارگزاران و پرداخت‌ کنندگان مالیات و به‌طور اعم عموم مردم باید بیش ‌از پیش افزایش ‌یافته و این مهم نهادینه شود تا آینده‌ ای روشن و اقتصاد بدون اتکا به منابع نفتی و متکی بر درآمد پاک و پایدار مالیاتی میسر گردد.
تاریخ یادداشت: 1400/03/08
کلمات کلیدی:
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی