علیرضا مرادی - اداره کل فناوري اطلاعات
چاپ مطلب

نام و نام خانوادگی:علیرضا مرادی
جایگاه سازمانی:اداره کل فناوري اطلاعات
سمت:مدیر کل اداره فناوری اطلاعات
تاریخ تولد:1343
محل تولد:نهاوند
تحصیلات:- مهندسی کامپیوتر نرم افزار از دانشگاه شهید بهشتی
- کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش تحول از دانشگاه آزاد
تجربیات:سوابق شغلی:
- برنامه نویس کاربردی و برنامه نویس سیستم در شرکت سهامی ماشین های محاسب الکترونیکی وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی
-کارشناس جمع آوری اطلاعات و سرپرست سایت رایانه اداره کل امور مالیاتی استان همدان
-کارشناس متخصص فرابری داده ها شرکت سهامی ماشین های محاسب الکترونیکی
- معاون و سرپرست دفتر طراحی سیستمها و روشهای سازمان امور مالیاتی کشور
- مدیر کل دفتر سیستمها و روشها
- مشاور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
- مدیر کل دفتر توسعه سامانه های مالیات بر ارزش افزوده
- مشاور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
- مدیر کل اداره فناوری اطلاعات سازمان امور مالیاتی کشور
سابقه تدریس :
دانشگاه آزاد همدان
مجتمع فنی همدان وابسته به آموزش و پرورش کشور
پست الکترونیک:
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی