حسین تاجمیر ریاحی - دفتر حقوقي و قراردادهاي مالياتي
چاپ مطلب

حسين تاجمير رياحي
نام و نام خانوادگی:حسین تاجمیر ریاحی
جایگاه سازمانی:دفتر حقوقي و قراردادهاي مالياتي
سمت:
تاریخ تولد:1348
محل تولد:
تحصیلات:دیپلم:اقتصاد  
 لیسانس: حقوق قضائی
فوق لیسانس: حقوق جزا
تجربیات:سوابق کاری :
ممیز مالیاتی اصفهان از سال 1372 تا1374
نماینده قضائی وزارت اموراقتصادی ودارائی دراستان اصفهان از سال 1373 تا1383
نماینده قضائی سازمان امور مالیاتی کشور دراستان اصفهان ازسال1383 تا1394
کارشناس مسول حقوقی اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان از سال 1374 تا1387
عضو کمیته فنی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان 1382 تا1394
رئیس اداره حقوقی اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان از سال 1387 تا1394
عضو کمیسیون تحول اداری اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان ازسال 1384 تا1394
عضو ودبیرکمیته ارتقاء سلامت اداری ومقابله با فساد اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان ازسال 1389 تا1394
سرپرست معاونت فناوری اطلاعات اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان درسال 1390
کارشناس ادارات در ستادحفاظت اجتماعی وپیشگیری ازجرم دادگستری اصفهان 1389 تا1390
سرپرست معاونت مالیات برارزش افزوده استان اصفهان در سال 1393
***
سوابق آموزشی وتدریس: 
مدرس آموزشهای ضمن خدمت کارکنان دولت ازسال 1375 تاکنون
عضو کمیته آموزشی اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان
مدرس دانشگاه علمی –کاربردی ازسال 1384 تاکنون
معاون دانشجوئی وفرهنگی دانشگاه جامع علمی کاربردی مالیاتی ازسال1385 تا1389
معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی مالیاتی اصفهان ازسال 1389 تاکنون
دبیر شورای آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی مالیاتی اصفهان ازسال 1389 تاکنون
عضو شورای فرهنگی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان اصفهان از سال 1392 تاکنون
عضو شورای انضباطی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان اصفهان از سال 1391 تاکنون
***
پژوهش ومقالات: 
تدوین قانون مالیاتهای مستقیم وضمائم آن 1381
مقاله برسی علل ارتکاب جرم در نظام مالیاتی کشور(مقاله برتردرهمایش آسیب های موجود درنظام مالیاتی)1391
بررسی علل ارتکاب جرم درنظام مالیاتی وراههای پیشگیری آن در حقوق کیفری ایران 1390
***
پست الکترونیک:h.tajmirriahi@tax.gov.ir
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی