مدیر کل امور مالیاتی اصفهان:
دستیابی به درآمدهای پایدار با افزایش مشارکت مودیان

مدیر کل امور مالیاتی اصفهان اظهار داشت: دستیابی به درآمدهای پایدار در راستای افزایش مشارکت مودیان در پرداخت مالیات امکان پذیر است.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، امیری، مدیر کل امور مالیاتی اصفهان، در نشست خبری با اصحاب رسانه گفت: بسترهای خوبی برای حمایت از تولید داخلی و اشتغالزایی در قانون دیده‌ شده و مشوق‏های خوبی برای مودیان در نظر گرفته‌شده است.
امیری، در ادامه افزود: به شرط پرداخت اصل بدهی جرائم شرکت های تولیدی به صورت 100در صد بخشوده می شود و درسالی که به عنوان اشتغال وتولید نام گذاری شده است، امیدواریم این امر تحقق پیدا کند.
مدیر کل امور مالیاتی اصفهان خاطر نشان کرد: با اجرای ماده 238 و همکاری روسای امور مالیاتی، آمار پرونده های ارسالی به هیات های هل اختلاف مالیاتی به شدت کاهش پیدا می کند و بیشتر درآمدهای مالیاتی در سال 95 از محل پرونده های مورد اختلاف بین مودی و اداره امور مالیاتی و قطعی سازی پرونده های مالیاتی مطابق با اختیارات ماده 238قانون مالیاتهای مستقیم می باشد.
وی هم چنین با اشاره به این که اختصاص مالیات به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، زمینه ایجاد وساخت پروژه‌های عمرانی و زیرساخت‌های شهری را فراهم می کند، گفت:اصحاب رسانه می توانند در راستای مشارکت مودیان و فرهنگ سازی مالیاتی اطلاع رسانی کنند.
در خاتمه، مدیر کل امور مالیاتی اصفهان، ضمن قدردانی از همراهی شایسته اصحاب رسانه در اطلاع رسانی مالیاتی، بر لزوم همراهی و همکاری بیشتر اصحاب رسانه با اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان تاکید کرد.


تاریخ خبر: 1396/05/11
کلمات کلیدی: اصفهان درآمدهای پایدار