مرکز ارتباط مردمی سازمان امور مالیاتی کشور (1526)
مرکز ارتباط مردمی سازمان امور مالیاتی کشور (1526) به منظور رعایت حقوق شهروندی و تکریم ارباب رجوع آماده دریافت پیشنهادات، انتقادات، شکایات و سوالات مالیاتی شما عزیزان در سراسر کشور می باشد. شما می توانید با شماره 1526 تماس گرفته و بر اساس 9 کلید تعیین شده به شرح ذیل، موضوعات خود را بصورت شبانه روزی مطرح نمایید.
1-طرح پیشنهاد،شکایات،گزارش فرار مالیاتی
2- پاسخ سوال از پیش مطرح شده
3- در خصوص ثبت نام شماره اقتصادی
4- در خصوص اظهارنامه الکترونیکی
5- در خصوص نحوه ارسال فهرست معاملاتی
6- درخصوص ثبت الکترونیکی صندوق فروش
7- در خصوص مالیات بردرآمد حقوق
8- ارتباط با مدیرکل استان
9- ارتباط با اپراتور