مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی:
یکپارچه سازی فرایندها از اهداف طرح جامع مالیاتی

مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی گفت: یکپارچه سازی فرایندها و منابع مالیاتی یکی از اهداف مهم و اساسی طرح جامع مالیاتی است.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، نباتی، مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی درجلسه بررسی و پیگیری اهداف و برنامه های طرح جامع مالیاتی در استان، ضمن تشکر از تلاشهای همکاران در پیاده سازی طرح جامع مالیاتی در خراسان جنوبی گفت: برنامه های سازمان امور مالیاتی کشور در سال جاری هدفمند بوده و برنامه ها و اقدامات کلیه واحدهای تابعه و ادارات کل به عنوان یک سند ابلاغ شده است و بایستی کلیه اهداف مشخص شده در سند راهبردی بطور تمام و کمال تحقق یابد.
وی افزود: بر اساس برنامه های مدون سازمان امور مالیاتی کشور و همچنین تأکیدات رئیس کل سازمان متبوع، امسال سال اجرای کامل طرح جامع مالیاتی است، لذا باید کلیه پتانسیلها و افراد مستعد ادارات امور مالیاتی شناسایی و برنامه ریزی لازم و فوری جهت پیش برد برنامه ها و اجرایی سازی فرایندهای تعریف شده صورت پذیرد.
نباتی با اعلام اینکه استان خراسان جنوبی از استانهای پیشتاز در پیاده سازی و اجرای فرایندهای طرح جامع مالیاتی بوده اظهار داشت: کلیه همکاران در هر سطح و جایگاهی که هستند بایستی در اسرع وقت توان و دانش خود را در خصوص استفاده از سامانه ها و سیستمهای مربوطه افزایش دهند و بر کیفیت و کمیت ارائه خدمات و رسیدگی به پرونده های مالیاتی در این نظام جامع بیفزایند.
وی با تاکید بر اینکه حذف کاغذ و تسریع و تجمیع کلیه فرایندهای مالیاتی از دیگر اهداف طرح جامع مالیاتی است، گفت: اهداف و برنامه های طرح جامع مالیاتی محقق نمی شود مگر با وحدت رویه، مشارکت و تعامل همه جانبه کارکنان ادارات امور مالیاتی و همچنین سایر دستگاههای اجرایی; بنابراین همکاران ما در کلیه ادارات امور مالیاتی بایستی سعی نمایند با همکاری و تعامل همه جانبه با یکدیگر و سایر ادارات امور مالیاتی، اهداف و برنامه های پیش بینی شده را محقق سازند تا سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان مجری این طرح عظیم و ملی و بازوی توانمند اقتصاد مقاومتی کشور، پیروز و سربلند و موفق گردد.


تاریخ خبر: 1397/05/07
کلمات کلیدی: خراسان جنوبی