مدیرکل امور مالیاتی استان ایلام خبر داد:
تقویت واحدیابی با هدف جلوگیری از فرار مالیاتی

مدیرکل امور مالیاتی استان ایلام از تقویت " واحدیابی " به منظور کاهش فرار مالیاتی در استان خبر داد.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، عباسپور، مدیرکل امور مالیاتی استان ایلام در جلسه با روسای امور حسابرسی مالیاتی و معاونان این اداره کل، با اعلام این خبر، افزود: به منظور شناسایی مودیان جدید در حوزه های مستغلات و مشاغل، سه تیم واحدیابی تشکیل یافته و لازم است همکاران در سطوح مختلف با این تیمها همکاری کنند.
وی اظهار داشت: در راستای اجرای برنامه‏های عملیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، امید است ضمن کاهش فشار مالیاتی بر مودیان قانونمند، با واحدیابی های جدید، پایه های مالیاتی گسترش یافته و از فرار مالیاتی در استان جلوگیری نماییم.
مدیرکل امور مالیاتی استان ایلام در ادامه، اجرای برنامه عملیاتی، عملکرد ماهانه و رعایت نظم و انضباط اداری را سه معیار خود برای ارزیابی کارکنان عنوان کرد و در ادامه ساماندهی مشوقهای مالیاتی، برخورد قانونی با بدهکاران مالیاتی، رعایت شئونات اداری، تکریم ارباب رجوع و ساماندهی میزخدمت، رعایت سلسله مراتب اداری، آموزش همکاران، و اجرای دقیق برنامه های سازمانی را مورد تأکید قرار داد.


تاریخ خبر: 1397/07/28
کلمات کلیدی: ایلام