مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی:
تحقق اهداف نظام مالیاتی با اجرای طرح جامع مالیاتی

مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی گفت: اهداف نظام مالیاتی با اجرای طرح جامع مالیاتی محقق می‌شود.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، نباتی مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی در جلسه برنامه‌ریزی، بررسی و پیگیری اهداف و برنامه‌های طرح جامع مالیاتی دراستان اظهار داشت: هدف ما در اداره کل امور مالیاتی خدمت‌رسانی مناسب به مردم و تحقق برنامه‌های سازمان امور مالیاتی کشور در راستای اجرای پروژه طرح جامع مالیاتی است.
نباتی ضمن تبیین نقش و اهمیت طرح جامع مالیاتی در اقتصاد کشور گفت: امروزه ساختارهای اقتصادی خصوصا در تعامل با سایر کشورها بسیار گسترده و پیچیده شده است و سازمان امور مالیاتی توانسته است با پیاده‌سازی طرح جامع مالیاتی خود را با این ساختارها و نظام‌های اقتصادی تطبیق دهد تا بتواند به نحو شایسته‌ای به ارائه خدمات مطلوب پرداخته و اهداف و وظایف محول شده را به نحو احسن محقق سازد.
وی با اشاره به اینکه سامانه‌های یکپارچه طرح جامع مالیاتی توانسته است تا حد قابل قبولی وحدت رویه مناسبی در بارگذاری اطلاعات مودیان مالیاتی و رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی ایجاد نماید، افزود: فعالان اقتصادی باید ضمن تعامل مناسب با ادارات امور مالیاتی، خود را با ساختارها و نظام‌های تعیین‌شده در قوانین کشور تطبیق داده و دانش خود را به‌روزرسانی نمایند، از سوی دیگر نیز همکاران ما در کلیه ادارات و واحدهای مالیاتی مربوطه، ملزم هستند ضمن استفاده از نرم‌افزارهای طرح جامع مالیاتی و استناد به رکوردهای اطلاعاتی گزارش‌شده، نقش خود را در پردازش اطلاعات، کنترل تراکنش‌های بانکی مشکوک، شفاف‌سازی فعالیت‌های اقتصادی و وصول مالیات حقه به‌منظور حفظ منابع ملی و کمک به توسعه خدمات زیرساختی و عمرانی، به‌درستی و کامل ایفا نمایند.


تاریخ خبر: 1397/10/05
کلمات کلیدی: خراسان جنوبی