دفتر آموزش
محورهای کارگروه ارزشیابی دوره آموزشی مسئولین آموزش ادارات کل امور مالیاتی

ارزشیابی
کارگروه آموزشی ارزشیابی در دوره آموزشی مسئولین آموزش ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور برگزار شد. سرکار خانم سپیده صفایی رییس گروه ارزشیابی آموزشی، الزامات و اقدامات ضروری در راستای محورهای ارزشیابی دوره های آموزشی را تشریح نمود. وی با بیان اینکه عملکرد آموزشی ادارات کل هر ساله بر مبنای شاخص­های اصلی در فرایند آموزش ارزیابی شده و این عملکرد مبنای رتبه بندی آنها قرار می گیرد، توضیح داد امسال نیز شاخص های ارزشیابی واکنش و یادگیری دوره های آموزشی (سطح 1 و 2 از سطوح چهارگانه ارزشیابی که بر اساس مدل کرک پاتریک مبنای ارزشیابی اثربخشی آموزش­ های سازمان قرار می گیرند) و همچنین میزان مشارکت ادارات کل در آزمون تعیین سطح سال جاری محورهای ارزیابی عملکرد آموزشی ادارات کل در حوزه ارزشیابی آموزشی بودند که واحدهای آموزش ادارات کل امور مالیاتی استان­های گلستان، کرمانشاه و آذربایجان شرقی در این شاخص ها به ترتیب رتبه های اول تا سوم را کسب نمودند و با اهدای تقدیرنامه هایی از ایشان قدردانی شد. در کارگروه ارزشیابی ابتدا عملکرد ادارات در برگزاری آزمون تعیین سطح سال 1397 مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به تخصیص پروفایل کاربری سامانه ثبت نام آزمون به مسئولین آموزش ادارات کل برای اولین بار طی برگزاری آزمون تعیین سطح در سالهای اخیر، بر پیگیری و تلاش همکاران واحدهای آموزش سراسر کشور در اطلاع رسانی و ترغیب بیشتر همکاران به شرکت در آزمون مذکور در دوره­های آتی تاکید شد. در ادامه ضمن تشریح سطوح ارزشیابی آموزشی از مسئولین آموزش ادارات کل درخواست شد نسبت به انجام ارزشیابی و تکمیل فرایندهای مربوط به آن شامل فعال سازی پرسشنامه واکنش فراگیران نسبت به دوره آموزشی (سطح یک) و ثبت نمرات پیش آزمون و پس آزمون و تعیین درجه یادگیری آموزش (سطح دو) بصورت مستمر اقدام نمایند. همچنین توضیحات لازم در خصوص ارزشیابی سطح سه که به تاثیر آموزش بر رفتار فراگیران می پردازد ارائه و تاکید شد این ارزشیابی باید در خصوص کارگاه های موردکاوی انجام شود و مربیان این کارگاه ها ضمن ارائه تکالیف کاربردی مورد کاوی باید نسبت به انجام ارزشیابی رفتار اقدام و همکاری نمایند. در ادامه کارگروه ارزشیابی، در خصوص ارزشیابی نتایج (سطح چهارم مدل کرک پاتریک) نیز توضیحاتی مبنی بر استفاده از شاخص پرونده های ارجاع شده به هیات های حل اختلاف به جای استفاده از شاخص وصولی درآمدهای مالیاتی مطرح شد. از آنجایی که تا کنون شاخص میزان وصولی به عنوان معیار سنجش اثربخشی نتایج دوره های آموزشی سازمان مورد استفاده قرار می گرفت پیشنهاد شد که باتغییر این شاخص، امسال از شاخص تعداد پرونده های ارجاع شده به هیات های حل اختلاف نسبت به سال گذشته (در دوره های زمانی مشابه و با تاکید بر دوره های آموزشی گذرانده شده مرتبط با منابع مالیاتی) استفاده شود. امید است که ادارات کل با ارائه آمار مرتبط با این شاخص سازمان را در کسب امتیاز لازم در ارزیابی عملکرد سالانه که توسط سازمان امور اداری و استخدامی صورت می گیرد یاری نمایند. مبحث دیگری که در کارگروه ارزشیابی مطرح گردید دوره های آموزشی بدوخدمت و اقدامات انجام شده در این خصوص بود. با توجه به اینکه در سال جاری نسبت به اصلاح فرایند برگزاری آزمون های بدوخدمت گام مهمی برداشته شده است و اکنون این آزمون­ها پس از برگزاری دوره های بدوخدمت، بصورت الکترونیک و از طریق سامانه یادگیری الکترونیک ایده برگزار می شود، از مسئولین آموزش خواسته شد این آزمون ها را بصورت مستمر و با نظارت کامل برگزار و نتایج دوره های بدوخدمت را در سوابق آموزشی همکاران تکمیل نمایند. برگزاری آزمون الکترونیکی ره نگار آموزشی که از فعالیت های دیگر گروه ارزشیابی دفتر آموزش است نیز مورد بحث قرار گرفت و تاکید شد همکاران نسبت به ورود اطلاعات کاربری (نام و کدملی) هنگام شرکت در آزمون نهایت دقت را داشته باشند تا مشکلات کمتری در ثبت نتایج دوره های ره نگار در سوابق آموزشی ایجاد شود.

تاریخ خبر: 1397/10/25
کلمات کلیدی: دفتر آموزش ارزشیابی آموزشی  آخرین اخبار