مدیر کل امور مالیاتی اصفهان تاکید کرد:
ارایه خدمات مطلوب به مردم با مالیات بر ارزش افزوده

مدیر کل امور مالیاتی اصفهان اظهار داشت: ارایه خدمات مطلوب به مردم و توسعه زیر ساخت های شهری با درآمدهای مالیات بر ارزش افزوده امکان پذیر است.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، مهدلو، مدیر کل امور مالیاتی اصفهان در همایش بررسی مباحث مالیاتی شهرداری‏های استان تصریح کرد: تعامل بین شهرداری و ادارات امور مالیاتی، موجب خدمت رسانی بیشتر به مردم و رضایت مندی آنان می شود.
مهدلو هم چنین گفت: مبالغ واریز شده توسط اداره کل امورمالیاتی استان به حساب شهرداری ها از محل مالیات بر ارزش افزوده منجر به افزایش درآمد آنان می شود و امیدواریم با هزینه کردن درست و به جای این مبلغ قابل توجه، شاهد اقدامات چشمگیری در جهت رشد ، توسعه، آبادانی و بهبود شرایط زندگی مردم در سطح استان باشیم.
مدیر کل امور مالیاتی اصفهان، با اشاره به واریز مبالغ استرداد در سنوات قبل افزود: تاکنون در سال 1397 مبلغ پنجاه و یک میلیارد تومان از پرداختی‏ های شهرداری بابت ارزش افزوده، برای انجام امور و خریدهای صورت گرفته مسترد شده است.
مدیر کل امور مالیاتی اصفهان در خاتمه،جلوگیری از فرار مالیاتی، شناسایی مودیان و منابع مالیاتی جدید و استفاده از طرح ها و برنامه های نوین را از مهمترین اهداف اداره کل امور مالیاتی استان برشمرد.


تاریخ خبر: 1397/12/18
کلمات کلیدی: اصفهان