بازدید جمعی از مسئولان و کارشناسان سازمان برنامه و بودجه از نمایشگاه دستاوردهای طرح جامع مالیاتی
جمعی از مسئولان و کارشناسان سازمان برنامه و بودجه از نمایشگاه دستاوردهای طرح جامع مالیاتی و سامانه‏ های اطلاعاتی این طرح بازدید کردند.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، سازمان امور مالیاتی کشور روز چهارشنبه 15 اسفندماه میزبان جمعی از مسئولان و کارشناسان سازمان برنامه و بودجه بود که برای بازدید از نمایشگاه دستاوردهای طرح جامع مالیاتی در این محل حاضر شده بودند. در جریان این بازدید محمدرضا احمدی مدیرکل امور هماهنگی و اجرایی طرح جامع مالیاتی اهمیت و مزایای طرح جامع مالیاتی، میزان پیشرفت و پیاده‏ سازی این طرح و همچنین نحوه گردآوری و پردازش اطلاعات موردنیاز سامانه‏ های اطلاعات مالیاتی را تشریح کرد.
بنا بر این گزارش، پایگاه اطلاعات مودیان مالیاتی که ضرورت تشکیل آن مبتنی بر مواد 169 و 169 مکرر قانون مالیات‏های مستقیم و ماده 120 قانون برنامه پنجم توسعه است از جمله سامانه های اطلاعاتی مورد بازدید بود که در حال حاضر اطلاعات مورد نیاز سازمان امور مالیاتی را در قالب 12 بسته اطلاعاتی از منابع مختلفی همچون پورتال خدمات الکترونیک سازمان و اطلاعات واصله از دیگر دستگاهها گردآوری می کند و آنها را در چهار سامانه جستجوی اطلاعات مالیاتی مودیان، سامانه پالایش و الحاق اطلاعات به پرونده های مالیاتی، سامانه بررسی و پیگیری پرونده مودیان شناسایی‏ شده و سامانه بررسی تراکنشهای بانکی مشکوک مورد استفاده قرار می دهد.
سامانه نرم ‏افزار یکپارچه مالیاتی بعنوان سامانه پایه درون سازمانی، دیگر سامانه مالیاتی بود که بازدیدکنندگان با جزئیات و سازوکار ماژول های عملیاتی موجود ازجمله گردآوری اطلاعات، نحوه پردازش و مدیریت حسابرسی در آن آشنا شدند و سوالات و نقطه نظرات خود در خصوص آن را با مسئولان سازمان امور مالیاتی در میان گذاشتند و پاسخ‏های لازم را دریافت کردند. همچنین سامانه خدمات الکترونیکی مودیان مالیاتی، سامانه صدور گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیات های مستقیم و سامانه نقل و انتقال املاک و داشبورد گزارشات مدیریتی از دیگر بخش ‏هایی بود که مسئولان و کارشناسان سازمان برنامه و بودجه در جریان جزئیات فرایند فنی عملیات مالیاتی قرار گرفتند.
در جریان این بازدید، مسئولان وکارشناسان سازمان برنامه و بودجه نیز ضمن اشاره بر توان و ظرفیت های بالقوه طرح جامع مالیاتی در ارتقای توسعه در ایران به شرط حمایت های لازم، بر آثار ارزشمند آن در اقتصاد کشور اذعان داشتند.


تاریخ خبر: 1397/12/15
کلمات کلیدی: طرح جامع مالیاتی