در اداره کل امور مالیاتی جنوب تهران انجام شد:
بازدید سرزده معاون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور و هیأت همراه

بازدید سرزده معاون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور روز جمعه 31 خرداد ماه 1398 با حضور آقایان محمد برزگری; مدیر کل دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی، مسعود مصلحی; مدیرکل دفتر خدمات مودیان، محمد جهانی کیا; مدیرکل دفتر اطلاعات مالیاتی، اکبر زارعی; مدیرکل دفتر حسابداری و وصول مالیات و احمد رسولی; مشاور دفتر معاونت مالیات های مستقیم از اداره کل امور مالیاتی جنوب تهران صورت گرفت.
دکتر جنتی ضمن خسته نباشید و خداقوت به همکاران از نزدیک در جریان رسیدگی به امور این اداره کل قرار گرفت و رهنمودها و انتظارات سازمان امور مالیاتی کشور را به همکاران تصریح کرد و در ادامه به تبادل نظر با توجه به تجارب همکاران در زمینه سیستم سنیم به گفتگو پرداخت.
در پایان این بازدید مدیر کل اداره امور مالیاتی جنوب تهران ضمن تشکر از حضور و حسن نظر معاون مالیاتهای مستقیم سازمان و هیأت همراه گزارشی از فعالیت ها، آمار عملکردی و تلاش کارکنان خدوم آن اداره کل ارائه نمودند.

تاریخ خبر: 1398/04/01
کلمات کلیدی: معاون مالیات های مستقیم اداره کل امور مالیاتی جنوب تهران بازدید سرزده  سازمان امور مالیاتی کشور سیستم سنیم