مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی:
طرح جامع مالیاتی تحولی نوین در حوزه دولت الکترونیک

مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی گفت: سازمان امور مالیاتی کشور با اجرای طرح جامع مالیاتی تحولی نوین در حوزه نظام دولت الکترونیک اجرا نموده است.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، نباتی، مدیرکل امور مالیاتی استان خراسان جنوبی در جلسه طرح جامع مالیاتی استان گفت: همکاران ادارات امور مالیاتی بایستی با سعی و تلاش خود در پیشبرد اهداف سازمان امور مالیاتی و برنامه‌های اقتصادی کشور در سامانه‌های پیاده‌سازی شده و توسعه همه‌جانبه بسترها و ظرفیت‌های به وجود آمده، پیشتاز باشند.
نباتی اعلام کرد: در حال حاضر نظام مالیاتی کشور به یک نظام مالیاتی مدرن تبدیل‌شده است و ما بایستی تلاش کنیم با عدالت محوری و خدمات مناسب به مردم استان، اعتماد فعالان اقتصادی در مشارکت و انجام تکالیف قانونی را جلب نماییم.
وی ادامه داد: در شرایط اقتصادی کنونی ایجاب می‌نماید که ما با یک نظام مالیاتی مدرن که با تکیه‌بر توان و تخصص داخلی تکمیل یافته است، فعالیت‌های اقتصادی را برای همگان روشن و شفاف و جهت‌دهی نماییم تا سرمایه گذاران و تولیدکنندگان بتوانند در یک فضای امن اقتصادی به فعالیت‌های اقتصادی خود ادامه دهند.
مدیرکل امور مالیاتی استان خراسان جنوبی افزود: همکاران ما با تکیه‌بر اطلاعات اقتصادی سامانه‌های طرح جامع مالیاتی خصوصا اطلاعات اقتصادی واصله در سامانه‌ی 169 مکرر، توانسته‌اند گام‌های مهم و اساسی در این خصوص بردارند; لذا امیدواریم بتوانیم با تکیه‌بر فناوری‌های نوین اطلاعاتی و مشارکت کلیه مسئولین و مردم استان بسترهای توسعه و بهبود نظام مالیاتی و درنتیجه توسعه و بهبود اقتصاد پایدار استان و کشور را فراهم نماییم.

تاریخ خبر: 1398/04/16
کلمات کلیدی: خراسان جنوبی